Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
K.N.P.
De Keuninkleke Nederlandse Pepier febrik woort opgeriech in ’t jaor 1850 in Mestreech, oonder de naom vaan Lhoëst-Weustenraad en Cie. Leon Joseph Lhoëst, geboren in Luik op 10 September 1836, en is gestorreve in Mestreech op 31 Miert 1893. Heer trouwde op 30 Juli 1867 mèt Maria Hubertina Siebers, gebore op 6 Augustus 1829, en zie is gestorreve op 4 Jannewarie 1917. Zie kraoge same twie kinder boevaan de dochter is gestorreve bij de geboorte. 't Twiede kind waor ‘ne zoon, Louis Paul Hubert Joseph Lhoëst. In ’t jaor 1857 woort de naom vaan 't pepierfebrik veranderd in Lhoëst-Lammeus en Cie. ’t Pepierfebrik woort mèt Luiks kappitaol gefinanceerd en woort gebouwd aon de Maos, op de plaots boe iers de Commanderij vaan de Duitse Orde waor. ‘ne Commanderij, ouch ‘ne Commende of Commenderij genump, is ‘n landgood, dat door ‘ne commandeur vaan ‘n Ridderorde woort bestuurd. De Duitse Orde (Latien: "Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum") is ‘ne Ridderorde dee in 1189 is oontstoon, es ‘ne gemeinsjap vaan Monneke mèt es doel, de verzörging en verpleging vaan gewonde Kruusvaders. ‘n Commanderij waor ouch ‘ne bestuurleke einheid vaan ‘nen orde vaan e landgood mèt oonreurende geujere dr’op.  ’t Pepier-febrik begós te producere mèt twie machienes vaan ’t staolfebrik John Cockerill oet Serain. Ein vaan de belaankriekste groond-stoffe veur pepier waore loompe of wie me ouch zach lomele. Al gaw kraog ’t febrik de bijnaom vaan ’t Lomelefebrik. In 1875 woort de firma ‘ne naomloze vennootsjap en kraog ’t febrik ’t predikaot vaan Keuninklek. De nuie naom woort toen Koninklijke Nederlandse Papierfabriek, aofgekort tot KNP. De KNP exporteerde oonder andere nao lande wie Ingeland, Fraankriek, Australië en nao lande in Latiens Amerika. Vaanaof ’t begin vaan de “ Industriële Revolutie “ (1830) heet Mestreech geperbeerd dr'oonder oet te kaome vaan de beklemming vaan zien Stads-Walle en de dao-aon verboje oontstluting vaan ’t aongrenzend achterland.  
Door de Milletaere belange en de ónröstige tijje in Belsj, woort dee beslissing wijer nao achtere gesjove. Wie in 1867 daan ’t dook veel veur Mestreech es Vestigings- Stad, bestóng ’t pepierfebrik al weer 13 jaor. Ingeklemd tösse de Stadswalle, Bastions, de Maos en de terreine vaan de Sphinx, waor mer wieneg meugelekheid um wijer oet te kinne breie. De oontmanteling vaan de Stads-Walle waor ‘ne bevrijing, en dee Mestreech later op de kaart zat es ein vaan de betere oontwikkelde industriële steij. Ouch veur de KNP koum dee oontmanteling op ’t gooi momint, zoetot me noe wel wijer kós greuje. ’t Góng daan ouch good mèt de KNP en de productie naom ummertouw miejer touw, en dat doorde wel tot de jaore roond 1900. In de eind jaore twinteg vaan de 20 e    iew waor ‘nen economische crisis in Europa en kraog ’t febrik ’t meujelek. De productie waor gedaold vaan zes miljoen kilo pepier tot twie miljoen kilo per jaor. En vaanaof 1931 maakde me al gein wins mie. In ’t jaor 1933 woort ‘ne nuie directeur benump, naomelek L.P.M.H. Lhoëst. Heer waor nen’ achterklein-zoon vaan ein vaan de opriechters vaan ’t perpier-febrik. Léon Paul Marie Hubert Lhoëst, gebore op 28 Oktober 1898 op Sint Pieter, en waor ne zoon vaan Louis Lhoëst (industrieel) en Laura Regout. Ir. Lhoëst waor getrouwd mèt Marie-Louise Bribosia en zie hadde vijf kinder. Heer góng ’t febrik sanere en in ’t jaor 1937 woort weer wins gemaak. In 1936 sloot de KNP es ein vaan den’ ierste in Nederland ‘ne C.A.O. aof veur de werklui. In de twiede wereldoorlog stopde de greuj, en nao d’n oorlog in 1945 sloog me e nuie weeg in mèt ’t producere vaan pepier. Directeur Lhoëst waor op oetnudiging nao Amerika vertrokke en dao maakde me ’t zoegenaomde gestreke pepier. Dat waor pepier dat veurzeen waor mèt ein of miejer laoge coating. De KNP waor waor ein vaan de ierste febrikke in Europa die dat nui pepier góng producere en wat naoderhand e groet suksès woort. De KNP bouwde toen ouch e nui pepier-machien, de PM5.
Later in 1962 en in 1967 volgde nog twie vaan die machienes. In ’t jaor 1966 waor de productie gestege nao 120 miljoen kilo pepier. Directeur L.Lhoëst góng in 1968 mèt pensioen en veer jaor later naom de KNP de pepier-febrikke Van Gelderland en Tielens N.V. euver, zoetot de KNP ouch vestiginge in Meerse en Nijmege kraog. Eind jaore 70 góng de KNP ziech miejer touwlègke op geujer mèt ne liegere touwgevoogde weerde wie karton en toilet-pepier. Begin jaore 80 had de KNP ’t weer meujelek, meh kós ziech weer herstèlle in de begin jaore 90. In 1993 woort ’t Oosteriekse febrik Leykam Mürztaler gedeiltelek euvergenome, en veranderde me de naom in KNP-Leykam. KNP-Leykam waor in 1996 de groetste producent vaan houtvrij gestreke pepier in Europa. Zie had e mèrret-aondeil vaan 15% en bouwde in Oosteriek ’t groetste pepier-machien vaan de wereld mèt ‘ne productie-capaciteit vaan 560 miljoen kilo pepier. In 1997 woort ’t pepier-febrik euvergenome door South African Pulp Paper Industry, aofgekort “ Sappi “ . Vaanaof 1998 producere de aw KNP febrikke oonder dee nuie naom . Sappi is noe de groetste producent vaan houtvrij gestreke pepier.
Inzegening nui machien 1951.
Febriks-terrein KNP 1963.
KNP 1925.
Leon Joseph Lhoëst 1836-1893.
1836-1893.