Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Börgm. Onno Hoes
Op 16 September 2010 woort Onno Hoes door de gemeinte vaan Mestreech veurgedrage tot de nuie Börgemeister vaan Mestreech, en 'n maond later, op 1 Oktober woort heer door de ministerraod benump tot Börgemeister vaan Mestreech. Es Börgemeister waor heer in 2012 oonder aandere verantwoordelek veur de invoering vaan de wietpas in Mestreech. Heer zaog evels neet väöl goods in dee pas, en stèlde veur um geine wiet mie te verkaope aon boetelenders. Naotot de coffeeshops evels door ginge mèt verkaope vaan softdrugs, leet heer door de peliesie die zake slete. In december 2013 moos Onno Hoes ziech verantwoorde in de gemeinteraod, um wie me zeet; incidente in de persoenleke levens-sfeer die publiek woorte. Nao euverlègk mèt de fractieveurzètters bleef heer evels aon es Börgemeister. E jaor later moos heer ziech weer verantwoorde aon de germeinteraod, en wel um dezelfde reije. Ouch had heer screen-shots vaan zien wèrk-kallepin doorgesjik aon iemes dee heer amper kós, en boe heer väöl kretiek op kraog. E miejerheid vaan de fracties leet achter de sjerme wete, tot me gein vertrouwe mie had in Onno Hoes. Op 10 December 2014 stèlde heer zien functie besjikbaar, en wel mèt ingaank vaan 't aontrèjje vaan zien opvolger. De gemeinteraod gong daan ouch akkoord mèt ziene congé breef. Annemarie Penn-te Strake woort op 1 Juli 2015 zien opvolger es Börgemeister vaan Mestreech. Op 27 Juni 2015 naom Onno Hoes offisjeel aofsjeid vaan de gemeinte Mestreech. Bij die gelegenheid vertelde heer, dat 't oonderteikene vaan zien oontslaagbreef, veur häöm 't meujlekse momint in zien leve waor gewees. In plaots vaan e receptie woort häöm e culturele oetveuring aongeboje.
Aofsjeid fies mèt De Tempeleers.
Aoftrejje Onno Hoes.10 December 2014.
De Gulpener Brouwerij bringk ‘t beer Mestreechs Aajt weer trök nao Mestreech.
Onno Hoes is gebore op 5 Juni 1961 in Leiden. Zien awwers zien Antonius Franciscus Maria Wilhelmina Hoes, gebore op 9 Miert 1924 in Sint Michielsgestel en Emma Winter. Antonius Franciscus Maria Wilhelmina Hoes trouwde op 11 November 1952 mèt, Emma de Winter, gebore op 14 Mei 1927 in s'Hertogenbosch. Oet de ech woorte twie kinder gebore, Onno en zien zuster Isa, die actrice is. Onno kump oet e gezin mèt 'n katholieke pa en 'n Joedse ma. Onno Hoes greuijde op in de Provincie Noord-Braobant, boe zien awwers actief lid waore vaan de VVD. Zien ma waor ach jaor lid vaan de Gemeinteraod vaan s'Hertogenbosch, en ziene Opa waor jaore laank lid vaan de gemeinteraod en Locobörgemeister vaan Sint- Michielsgestel. Vaan 1980 tot 1984 studeerde Onno Hoes commerciële economie aon de HEAO in Eindhove. Vaan 1989 tot 2001 werkde heer es agent en importeur bij de textielgroethandel vaan zien awwers. Onno Hoes waor vaanaof de jaore zeveteg wèrkzaom binne de Liberale Jongerenorganisatie JOVD, en later bij de VVD. Heer waor vaan 1986 tot 1992 veurzitter vaan de VVD in s'Hertogenbosch. In 1992 woort heer lid vaan de Provinciaole Staote vaan Noord-Braobant, en in 1993 lid vaan de Gemeinteraod vaan s'Hertogenbosch. Vaanaof 2001 tot 2010 waor heer lid vaan de Gedeputeerde Staote vaan de Provincie Noord-Braobant; vaan 2001 tot 2007 es gedeputeerde vaan Economische Ontwikkeling en Internationale Betrekkingen en vaan 2007 tot 2010 es Gedeputeerde veur Ecologie.In December 2007 stelde Onno Hoes ziech kandidaot um landelek veurzitter te weure vaan de VVD, meh verloor de verkezing aon de Börgemeister vaan Rotterdam, Ivo Opstelten.
Börgemeister Mestreech 2010-2014.