Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Belègk   Mestreech   1748.
Ingekleurde koper gravure  belègk Mestreech 1748.
Kaart belègk Mestreech 1748.
Mestreech maakde vaanaof 1678 weer deil oet vaan de “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden”, en de Mestreechtenere leefde zoe 72 jaor zoonder  oorlog of belègk. Evels  tot 1748, toen voond 'n belègk plaots tijdens 't eind vaan de Oosterijkse Successie-Oorlog (1740-1748), en wel vaan begin Aprèl 1748, en eindigde op 7 Mei vaan dat jaor mèt de inaome door de Franse tróppe en de  cappitulatie vaan Mestreech. Op 1 November 1740 woort Hobbe Esaias van Aylva benump tot Commedant vaan de Vesting Mestreech. Milletaer Gouverneur waor op dat momint Willem VIII van Hessen-Kassel, evels dee waor dèks absent, umtot heer ouch Generaol waor vaan de Cavalerie in 't Staatse leger. Werkelek waor Hobbe Esaias van Aylva de bevelhöbber vaan 't Mestreechs Garnizoen tijdens de Oosterijkse Successieoorlog. Mestreech bleek aon 't einde vaan dees oorlog 'n belaankrieke steunpunt vaan de geallieerde tróppe oonder leiding vaan de Britse Hertog Willem Augustus  van Cumberland. In 1746 laoge roontelum Mestreech neve 't “Staatse Garnizoen”, tróppe oet Oosteriek, Beieren, Saksen, Hannover, Hessen, Hongarije en Ingeland. In de laop vaan 1746 marcheerde de Franse tróppe, aongeveurd door Maarschalk Maurits van Saksen, tot aon Kanne, en bezatte dao kastiel Caestert en de Sint Pietersberg. Nao lange tied vaan aofwachte en veurbereidinge, beerste op 2 Juli 1747 de strijd los bij de “Slag bij Lafelt”, ouch bekind es “De Slag bij Maastricht”. Op eine daag kaome dao tösse de 5.000 en 15.000 soldaote um 't leve. Nao de slag bleve e groet aontal soldaote nog in de umgeving vaan Mestreech ingekerteerd, en woort 'nen aonval op Mestreech nog eve oetgestèld. Maurits van Saksen had nao de “Slag bij Lafeld”, ziene intrèk genome in de “Abdij van Hocht”. Mestreech woort op 11 Aprèl 1748 ingeslote door de Franse tróppe. Door de hoege stand vaan de Maos kós commandant Hobbe van Aylva 't Wykerveld oonder water te zette, boedoor de Franse dao oet hun laopgraove woorte verdreve. In de nach vaan 15 op 16 Aprèl begos me in de Bossche Froonte approches, 'nen aonvals-loupgraof in zigzag-vörm aon te lègke, en op 21 Aprèl opende de Franse dao 't vuur. De hoof-aonval waor geconcentreerd op de noordwestelijke wal tösse de Boschpoort en de Lindekruispoort. 't Doorde nog tot aon 't eind vaan de maond veur-tot de Franse hun ierste suksès hadde: de verovering vaan de twie flêches (klein vestigings-werk) vaan de boetewèrke La Reine en Le Roy. De moraol vaan 't Mestreechse garnizoen, bestaonde oet 10.000 maan “Staatse” en “Oostenrijkse” tróppe, waor hoeg en Hobbe Esaias van Aylva verdeidegde de stad mèt felle oetvalle. Op 3 Mei 1748 kaom oet Aoke 't beriech tot 'n Vredesakkoord waor bereik, de ”Vrede van Aken”. Twie daog later benumde Willem IV van Oranje commedant “Hobbe Esaias van Aylva” tot Gouverneur vaan Mestreech, es beloening veur de courageuze  verdeideging vaan Mestreech. Allewel de gevechte waore getaak, en de oetkoms vaan 't Belègk nog neet dudelek waor, volgde op 7 Mei evels de capitulatie vaan Mestreech. Op 10 Mei um veer oor in de mörge, vertrok 't “Staats-Oosterijks” garnizoens-leger, mèt behaajd vaan ier via de Brusselse Poort nao Den Bosch. Vaan de Franse moch me twie kanonne mèt-veure, die me daonao aon Hobbe van Aylva heet gesjoonke. Op de zelfde daag trokke twie Franse regiminte vaan Löwendal via de Duitse Poort in Wyck, Merstreech binne. De twie Franse opper-bevelhöbbers Maurits van Saksen en Ulrich van Löwendal woende later op d'n daag 'n Te Deum bij in de Sint Servaos kerk. Vaan 't Mestreechse garnizoen sneuvelde 218 mannen, en mie es viefhónderd storreve in 't hospitaol aon verwondinge of door krenkdes. Mestreech woort nao de euvergave meh hiel eve 'n Franse stad, korter daan in 1673-1678, en vaan 1794-1814. De Franse Maarschalk Ulrich van Löwendal woort benump tot Gouverneur vaan de Vestings- stad Mestreech, 'n functie dee heer mer tot Oktober vaan 1748 zouw vervölle, wie in Aoke 't verdraag woort oonderteikend. Vaan Oktober 1748 tot begin Fibberwarie 1749 waor Graaf De Courten plaotsvervengend Gouverneur um 't vertrek vaan de Franse tróppe in gooj baone te leie. Op 26 Miert 1749 kierde Hobbe van Aylva mèt zien garnizoen weer trök nao Mestreech, en maakde weer deil oet vaan de “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden”.
Femilie waope Hobbe Esaias van Aylva  1696-1772.
Femilie waope Ulrich Frederik Woldemar, graaf van Löwendal. 1700-1755.
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Plan vaan ‘t belègk Mestreech 1748.
Kaart belègk Mestreech 1748.
Belègk Mestreech 1748.