Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
  Philipp van Eberstein
Philipp II van Eberstein is gebore in Remlingen (duitsland) 't jaor 1523 en gestorreve op 11 September 1589 in Remlingen. Remlingen is e plaotske (1.400 inwoeners) in de Deilstaot Beieren, en maak deil oet vaan 't Landkreis Würzburg. Philipp II van Eberstein waor 'ne Duits Edelmaan, opperbevelhöbber, gerechsdeurwaarder, milletaer, en lid vaan de Keizerleke raod. Heer waor de ajdste zoon vaan Willem IV van Eberstein-Neu Eberstein (1497-1562) en Johanna van Hanau-Lichtenberg (1507-1572). Willem IV Graaf van Eberstein-Neu-Eberstein waor Hauptmann en Landvoogd vaan de Elzas, en lieverde zien Lutherse soldaote aon landvoogdes Magaretha van Parma, in de Habsburgse Nederlanden. Philipp II van Eberstein trouwde op 12 Jannewarie 1556 mèt Johanna van Bailleul, Dame de Douxlieu die al twie kier wedevrouw waor (1525- 1565). Zie kraoge same gein kinder.  In 1566 trouwde Philipp II van Eberstein mèt Catharina van Stolberg-Rochefort. ‘t Waor ‘n dobbele broelof umtot ouch de zuster vaan Catharina, Anna van Stolberg-Rochefort deen daag trouwde. Graaf Phillipp II had ouch e dochter Anna (von Rosenstein) bij Agathe van Utrecht die later in zijn testemint 1500 Gölde kraog.Mèt häör kraog heer 'n dochter, naomelek Sybille van Eberstein. Sybille van Eberstein trouwde later mèt Jan II van Bronkhorst-Batenburg, graaf vaan Gronsveld, Heer van Rimburg en Alpen. 'n Landvoogd of landvoogdes, zoe wie Magaretha van Parma, neumde me ouch wel Gouverneur-Generaal, en waor 'n benaoming vaan 'n persoen dee 'n land bestuurde es vertegenwoordig-(st)er vaan 'n vorst of landsheer. In 't bezunder waor de Landvoogd, dee vaanaof 't begin vaan de 16e iew in de Habsburgse Nederlanden, de plaots vertegenwoordigde vaan de bestuurder, es dee in 't boeteland verbleef. PhilipI van Eberstein waor in de jaore 1567-1568 milletaer Gouverneur vaan Mestreech. Heer lag de eed aof op 5 Juli 1567 in de Proosdij vaan de Sint Servaos. De Proost waor 'n Geisteleke leier vaan 'n Rooms-Katholieke instelling. De Proosdij waor de woening vaan de Proost vaan 't Kapittel. De Proosdij laog achter de Sint Servaoskèrk, dee verboonde waor mèt 'ne houte laopbrögk, dee euver de steunbaoge vaan de kèrk leep. Zoe kós de Proost oongezeen vaan zien ambts-woening, nao zien privé-kapel (de Sint-Agathakapel) laope. 't Groond-bezit vaan 't kapittel  strèkde ziech oet vaan Noord-Braobant, en 't gebeed rootelum Leuven, tot aon de Rijn, de Moezel en de Ahr, mèt 'n kerngebeed in 't allewijl  Belsj Limburg, aon de weskant vaan Mestreech. Veur de administratie vaan al die gebeeje (oongeveer 2.000 ha.), 't bäöre vaan pach (graon), en cijns (geld en  kapoenen (haone)) stèlde me 'nen aontal  Kanunniken aon es Rijproost. Nao 1632 góng 't rech um Proosten te benumme vaan de Hertog vaan Braobant, euver nao de Staten Generaal vaan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In deen tied woort 't Proosdijsjap verkoch aon de öpperste bejer. Vaanaof de 18e iew woende de Proost neet mie in de Proosdij, meh in 'n luxe stads- pelies aon 't Henric van Veldekeplein. Ouch hadde de Prooste toen e kestiel in Mechelen-aan-de-Maas.  Wijer besjikde de proost euver e verboond vaan e aontal kèrke : Mechelen, Berneau, Achel, Dinther, Ravels en Zichen, wat ouch väöl geld opbrach. Philip I van Eberstein, en zien Duits-Lutherse soldaote, waore in Mestreech miejer gezeen es die vaan zien Spaonse en Italïaanse veurgèngers. Evels mós heer zien soldaote op 7 Juni 1568 trök trekke, umtot heer ze neet mie kós betaole. In 1577 woort  Philip I van Eberstein door de rechter, vaanwege zien geisteleke probleme,  handelings-oonbekwaom verklaord, en zien oonderbewindstelling volgde dao-op.
Willem IV van Eberstein-Neu Eberstein (1497-1562) en Johanna van Hanau- Lichtenberg (1507-1572).
Johanna van Hanau-Lichtenberg (1507-1572).
Magaretha van Parma.
Kestiel Eberstein.
Kestiel vaan Groonsveld 1827.
Sancho de Londono is gebore in Hormilla, in de plaots La Rioja in ‘t jaor 1515, en is gestorreve op 30 Mei 1569 in Amby-Mestreech. Heer waor 'ne zoon vaan Antonio de Londono en Ana Martinez de Ariz. Zien broor, Antonio de Londono waor ouch milletaer. Sancho de Londono waor opgeleid aon de universiteit vaan Alcalá de Hernares. Alcalá de Hernares is e stad en gemeinte in Spanje, in de regio Madrid. 't Stèdsje heet op 't momint oongeveer 200.000 inwoeners. Sancho de Londono woort in 1542 soldaot, en wel es piekenier in 't leger vaan Fernando Alvarez de Toledo, de Hertog vaan Alva. ' Ne Piekenier is 'n soldaot dee voch mèt 'n piek, e soort vaan lange lans, mèt e lengde vaan soms 5 meter. Heer voch iers aon de Frans-Spaonse grens, tege de tróppe vaan Frans Ie vaan Fraankriek. In 1544 woort heer nao Duitsland gesjik, um dao de tróppe vaan Keizer Karel V te helpe, tege 't Schmalkaldisch Verbond. Dat waor e Protestants verboond, vaan Duitse Vorste en Rijkssteden, dat op 27 Feibberwarie 1531 in Kestiel Wilhelmsburg, in Schmalkalden geslote woort. In 1547 voch heer mèt in de Slag bij Mühlberg, in 't Duits keurvorstendom Saksen. E jaor later woort heer bevorderd tot Lutenant bij de Cavalerie. In 't jaor 1552 voch heer es Kaptein in Metz, en in 1553 in Montalcino. E jaor later kraog heer de Orde vaan Santiago en weer e jaor later in 1554 woort heer same mèt de Hertog vaan Alva, gesjik nao de Habsburgse Nederlanden. In 1556 holp heer Alva in Napels, mèt de strijd tege Paus Paulus IV. Me numde dat ouch, de Spaonse invasie vaan de Kèrkeleke Staot. In 1558 woort heer bevorderd tot Maestre de Campo vaan 'n terico (milletaere formatie) vaan Lombardische heur-soldaote. Vaanaof 1559 tot 1564 waor heer Gouverneur vaan 't Presidio (fort) vaan Asti in Piëmont. Daonao góng heer mèt 'n diplomatieke opdrach nao Zwitserland, um de doortocht  vaan de Spaonse legers door 't kanton Graubünden te regele en te verzekere. In 1565 naom heer deil aon 't belèk vaan Malta. In Juni 1567 woort heer mèt zien Lombardisch Terico (milletaere formatie vaan 3.000 soldaote) opnui oetgezonde nao de Spaonse Nederlanden, um de Hertog vaan Alva bij te stoon, dee toen Landvoogd der Nederlanden waor gewore.  Dao voch heer mèt in den’ ierste gevechte vaan de Tachtig-jaorege Oorlog, zoe ouch in Nijmege en Lier. In Aprèl 1568 naom heer, oondaanks tot heer al kraank waor, deil aon de Slag bij Daalheim. De Slag bij Dalheim waor op 25 Aprèl 1568, en waor oonderdeil vaan Oranjes ierste invasie, en't ierste geveg in de Tachtigjarige Oorlog, boe Willem van Oranje bij betrokke waor. De Heer van Villiers, Jan van Montigny góng de grens euver bij Mestreech en marcheerde Gelre binne, mèt 'n heurleger vaan twie tot dreidoezend maan, vaan Willem van Oranje. Oondertösse veel Lodewijk van Nassau mèt zien broor Adolf, West-Friesland binne. Op 23 Aprèl  perbeerde Villiers  um de stad Roermund te verovere, meh dat mislökde. 't Leger vlöchde nao Dalheim, boe de Spaanse Ginneraol Sancho d’Avila haom aonveel. De slaag woort door 't leger vaan Vlaandere gewonne, en de Heer van Villiers woort gevaange genome. Veer weke later woort heer es ein vaan de väöle edelen ónthoof, op de Grote Markt vaan Brussel. Es beloening woort Sancho de Londono op 9 Juli 1568 door Willem van Oranje, benump tot Gouverneur vaan Mestreech. Nao e krengde vaan e paar maond storf heer op 30 Mei 1569 op 't Kestiel vaan Severen in Amby. Heer woort begraove in de Sint-Servaoskèrk vaan Mestreech, neve ‘t graaf vaan Proost Van Eynatten.
Don Fernando Alvarez de Toledo. (Alva) 1507-1582.
Kestiel Severen Amby. Phillip van Gulpen.
Slag bij Daalheim. 25 Aprèl 1568.
? -1576 Gouverneur in Mestreech 1568 tot 1569.
Bernard van Schauenburg waor 'ne zoon vaan Jan van Schauenburg, Proost vaan Luxemburg en Francoise van Brandenburg. Heer waor oonder Peter Ernst van Mansfeld plaotsvervèngend Stadhouder vaan Luxemburg, en vaanaof 1559 Gouverneur vaan Diedenhofen of Frans Thionville. Thionville is 'n gemeinte in 't Franse Departemint Moselle en ligk tege de Frans-Luxemburgse grens. Op las vaan de landvoogdes Margaretha van Parma, werfde heer in Fibberwarie 1567, soldaote in Duitsland, um de orde in de Nederlanden te herstelle. Aon 't hoof vaan tien Vendels (compagnieën) Duitse infanterie, holp heer in Aprèl 1567, de Calviniste oet Den Bosch te verjaoge, boena heer woort benump tot d'n ierste Gouverneur vaan Den Bosch. 'n Deil vaan zien soldaote trok daonao wijer nao Luxemburg, boe zie same mèt de soldaote vaan Philip van Eberstein, 'ne veilige aonkoms in de Nederlanden gaof, aon de nui Landvoogd, de Hertog van Alva. In Den Bosch kraog Bernard van Schauenburg 't bevel um 1.200 soldaote bezètting in de stad te lègke. Evels woorte de soldaote al dreij maond slech of neet betaold, en twie Kapteins sjreve häöm, es me neet snèl hunne loen zouwe kriege, de soldaote neet mie in han te kinne hawwe, en zouwe zie goon mute. Bernard van Schauwenburg sjreef dat probleem vaan 't loen metein aon de Landvoogdes Alva. De heur-soldaote vaan Schauenburg woorte dèks door de Hertog vaan Alva achter de hand gehouwe. Bij de veldtochte vaan 1568 heelde de veer Vendels (compagnieën) es garnizoen in de stad Groninge in bedwaank, en intösse Alva mèt 't leger vaan Lodewijk van Nassau aofrekende. (Slag bij Heiligerlee). Wie Alva later in dat jaor 't invasieleger vaan Willem van Oranje achternao zaot, laoge de Vendels vaan Schauenburg in Mestreech. Op 29 September 1568 benumde Alva, Bernard van Schauenburg, tot Gouverneur vaan Mestreech naotot heer weg waor geplaog vaanoet in Den Bosch. E jaor later in 1569, woort Bernard van Schauenburg opgevolg door Francisco de Montesdoca, es Gouverneur vaan Mestreech. Bernard van Schauenburg is gestorreve op 9 Miert 1576.  
Peter Ernst van Mansveld 1517 - 1604.
Francisco de Montesdoca is gebore in Sevilla in 't jaor 1516, en gestorreve in 1597. Heer waor Gouverneur in Mestreech vaan 15 September 1569 tot 28 Aprèl 1577. 'n Twiede termijn had heer, nao de Spaonse Furie door Parma in Juni 1579. Heer woort toen door Alva benump, veur e jaor es Gouverneur vaan Mestreech. In 't begin waor alles rösteg oonder zien bestuur es Gouverneur, meh dat woort later aanders umtot me neet genóg kezjem mie had, um de soldaote te kinne betaole. De regering dróng dr'op aon um 't garnizoen kleiner te make, um zoe de koste vaan 't garnizoen te drökke. Nao aonleiding heij vaan kaom op 1 Augustus 1571 Jeronimo de Salines nao Mestreech, um 'n oonderzeuk in te stèlle, nao de klachte euver 't betaole vaan ‘t garnizoens-leger. In Mestreech veulde me de gevolge vaan 't krechteg optrejje vaan de partij, vaan 't verzèt in de Noordeleke Nederlande, zoetot Montedesca op 23 Juli 1572 opnui vroog aon de börgerij, um  de “ Eed van Trouw “, opnui aof te lègke. Dat gebäörde op 3, 4, en 5 Aprèl 1572. Op 15 Aprèl gaof 't Gemeintebestuur 'n “Attestasie van Tevredenheid” euver 't bestuur vaan Gouverneur Francisco de Montesdoca. Meh de klachte bleve aonhawwe, vaan en euver de zwoere bezètting vaan 't Garnizoen. De Duitse tróppe vaan 't Garnizoen vertrouwde me neet zoe, en vaan de Staotse kant woort geperbeerd, um die Duitse tróppe um te kaope. 't Ein en aander bleek oet 'ne  breef dee Francisco de Montesdoca op 2 Oktober 1576  nao Diego de Zuniga, Spaons Ambassadeur in Peries sjikde. Francisco de Montesdoca had ouch twie Spaonse Vendels in Wiek ligke, en Duitse tróppe die nog in Mestreech waore. En weer braok d'n opreur oet. Aon Francisco de Montesdoca had me 'n  vrijgeleide belaof um te oonderhandele, meh heer woort gevaange genome, op las vaan de Mestreechse raod en mèt de mètwerking vaan Duitse soldaote vaan 't Garnizoen. Door optrejje vaan Spaonse tróppe oonder leiding vaan Alonzo de Vargas en Ferdinant de Toledo, die touwvalleg in de buurt waore, woort heer oontzat. De Stad woort daonao “Getucht”, door de Spanjaarden. Vaanwege de Pasificatie van Gent, en 't ieweg “ Edict ” ('ne resolutie oet 1667, boemèt de Staten vaan Holland beslote um 't Stadhoudersjap aof te sjaffe en de zes Geweste vaan de Republiek der Nederlande, 't Stadhoudersjap en 't Kaptein-Generaolsjap strijeg te make), móste alle vreem tróppe de Stad verlaote. Nao de Pacificatie vaan Gent, mós ‘t Spaons Garnizoen de Stad verlaote en woort op bevel vaan Landvoogd Juan van Oostenrijk, mèt instumming vaan Filips II, Francisco de Montesdoca vervaange door Arnold II Huyn van Amstenrade Heer van Geleen. Francisco de Montesdoca waor al op 28 Aprèl 1577 oet Mestreech vertrokke. Evels nao de innumming in 1579 door d'n Hertog vaan Parma, woort Francisco de Montesdoca weer opnui benump tot Gouverneur vaan Mestreech.
Gouverneur in Mestreech vaan  1569 tot 1577 en    Gouverneur in Mestreech 1579.
Juan van Oostenrijk.
                                             Naotot Francisco de Montesdoca gevaange woort genome, waarsjouwde zien oonderbevelhöbber Martino Däyala de Spaonse tróppe , die touwvalleg in de buurt laoge. ‘n Deil vaan 'n Spaonse compagnie oonder leiding vaan Don Alonso de Vargas, trok vaanoet Brussel via Aalst, door 't land van Loon, nao Mestreech, boe ze op 20 Oktober 1579 aonkaome. Zie perbeerde vaanoet Wiek, de stad binne te goon. De res vaan de muiters vele de stad vaan de aandere kant aon. De Börgers hadde 'n batterij kenonne opgestèld, zoetot de muiters  neet kóste aonvalle. Meh Alva gebruukde vrouwe oet Wiek es leventig sjèld, zoetot ze neet kóste sjete, en de Spaonse tróppe de brögk kóste euversteke, um zoe de stad binne te goon. Dao stonge Duitse soldaote um ze aon te valle, meh eve daonao slote die ziech aon bij de Spaonse tróppe, en begóste ouch mèt te maore en te plundere. Door de gevechte, moord-pertijje, brand-stiechting, en verdrinking in de Maos, kaome mie es 1.500 börgers um 't leve.  De rouf en verkrachtinge en maore waore versjrikkelek gewees !! Francisco de Montesdoca woort bevrijd, en veur e jaor tot 1580 weer Gouverneur vaan Mestreech.
Spaonse Furie 1576 Mèrret
Plundering Mestreech 1576.
‘ne Piekenier.
Sancho d'Avila 1523 – 1583  Spaonse generaol bij de slag van Daalhem
Femilie Waope van Eberstein.
Philipp II. von Eberstein en Gravin Catharina van Stolberg-Rochefort.
1523-1589. Gouverneur in Mestreech 1567-1568.
1515-1569. Gouverneur in Mestreech in 1568.
Femilie Waope Bernard van Schauenberg.
1516-1597.
Femilie Waope Francisco de Montesdoca 
Femilie Waope Philipp II van Eberstein.
Femilie Waope Sancho de Londono.