Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Raymond Willems
E jaor later in 1998, woorte Truus en Raymond same mèt rezjiseur Huub Noten aon de veuraovend vaan Keuninginnedaag keuninklek oondersjeie. De lètste groete productie vaan Truus waor de Millennium Musical “Petatte Polka”. Mèt Raymond späölde ze toen ’t vreigelend koppel Belle en Gied Gidelo. Veur dat stok sjreef teksdiechter Phil Dumoulin ’t leed “Mestreech Merci “, wat door Truus gezónge woort. Niemes kós dat nómmer sjoener zinge es Truus. Truus en Raymond höbbe ouch väöl beteikend veur de Mestreechter Vastelaovend. Zie höbbe mèt versjèllende creaties bij vastelaovends-zittinge in ’t Staargebouw, meh ouch bij aander gelegehede in Mestreech, de lui geammezeerd. Zij stoonte aon de weeg vaan de Klevarie-zittinge veur de kraanke, en de zittinge in o.a. de Lenculenhof veur de bejaorde. In 1971 woort Raymond Willems mèt de Vastelaovend oetgerope es Prins Karneval vaan Mestreech, en zien liefleed waor dat jaor 't leedsje vaan 't " Zwumbad " gesjreve door Bèr Erven en G.v.d. Lende. Elf jaor later in 1982 zóng Raymond same mèt zien vrouw Truus 't winnend Vastelaovends leedsje vaan " Unne Awwe Loomel "  en in 1994 't winnend Vastelaovends leedsje " Mien Moojertaol " gesjreve door Fien en Harrie Bollen. Same maakde zie ouch de C.D. " Mestreech Mercie " boe zie bekinde en oonbekinde aw Mestreechter leedsjes zónge, en boevaan sommige neet wèt wee ze gesjreve heet, meh die vreuger väöl  gezónge woorte. Kinder wijskes, Chansons, en Volksleedsjes zoe wie 't Peerd vaan Beiten, of Kiele kiele lekker menneke. Truus en Raymond höbbe same mie es  40 jaor op de buun gestaande en dat altied mèt väöl suksès en plezeer. In 1982 en in 1993 woort de Kaptein vaan Köpenick weer oetgeveurd, meh noe door 't Mestreechs Vollekstejater oonder leiding vaan Huub Noten, dee oonder aandere de regie had, mèt weer Raymond in de hoofrol. De lètste kier in 1993 mèt 350 mètwerkers, en 't waor de groetste oetveuring vaan 't Vollekstejater. Ouch  had me 'nen ech peerd  op de buun veur de Kaptein vaan Köpenick. Raymond en Truus höbbe ouch same in 't ierste stök vaan 't Vollekstejater gespäöld naomelek “ Madam de Generaol” en dat woort gespäöld in de Sphinxzaol en in ’t Gymnasium, gelege aon de Paotersbaon. Jaore laank höbbe Raymond & Truus same gesjitterd in Mestreechter kemedie stökke, en höbbe väöl Mestreechtenere laote lache en ammesere.
Raymond Willems is gebore op 16 September 1934 in Mestreech en getrouwd mèt Truus Lemmens, gebore op 9 Fibberwarie 1943 in Mestreech. Raymond Willems werkde vreuger bij de Vroom & Dreesmann, iers es woeningstoffeerder en later es assistent manager vaan de Woeninginriechting. Al vreug woort heer same mèt zien vrouw Truus aongetrokke tot de kemedie. Truus en Raymond höbbe ziech ouch liere kinne bij de zaank en operette vereininging Fonds Olterdissen. In de jaore viefteg veurde dat gezèlsjap ’n Mestreechse bewèrking vaan de revue-operèt Frau Luna vaan Paul Lincke op, oonder d’n titel “Drei Mestreechtenere nao de maon”. De Mestreechter teks waor vaan Loe Maas. De groetste voonds in de veurstèlling waor tot heer ’t leedsje “Berliner Luft”vertaolde es “Mestreechter Geis”. In dees productie stoonte Raymond en Truus veur d’n ierste kier same op de buun. Raymond waor oetvinder Stöpke en Truus späölde Vrouw Poezebak. In 1980 woort dee Revue-Operette opnui gespäöld door de "Mestreechter Operettevereiniging", bewèrk en geregiseerd door Huub Noten. Daonao späölde zie same bij de Kemediespeulers vaan Bèr Hollewijn in ’t stok “De Smókkeleers”. Daonao volgde hoofrolle in Trijn de Begijn, De Kaptein vaan Köppenick, Julius Cesar, en dat allemaol oonder de regie vaan Jef Baarts. 't Groetste suksès heet Raymond evels gevierd in de rol vaan de " Kaptein vaan Köpenick ", en dee rol waor häöm daan ouch op 't lief gesjreve. De oetveuringe vaan de Kaptein vaan Köpenick waore in 1969 in de Dominikaner kèrk en woort toen meugelek gemaak door 'ne kemissie vaan de Maasvogels en de Tempeleers. Raymond späölde de hoofrol en zien vrouw Truus Lemmens  späölde de rol vaan Merrekentenser in 't stök. 't Zaankkoer en de (klomele) kapel waore vaan de Maasvogels vaan 't  pepeer febrik, beter bekind in deen tied oonder de naom vaan K.N.P. Koninklijke Nederlandse Papier Fabriek. Alles stoond oonder de regie vaan Jef Baars en de dirrezjènt waor Hein s' Gravezande. In 1974 begós de samewerking mèt Huub Noten. De Keizer op St.Pieter (Slevante 1975), Fäös en Greetsje, en Trijn de Begijn, in 1977-1978. Wie Huub Noten in 1982 ’t Mestreechs Vollekstejater opriechde, waore Truus en Raymond Willems es ierste speulers debij. Truus en Raymond maakde bekans 20 jaor laank deil oet vaan ’t Mestreech Vollekstejater. Truus späölde oonvergeteleke rolle in kemedie-stökke wie “Medam de Ginneraol”, “Boe is ’t Kinneke daan”, “Zwijnerij “, ”De Roal Sphinx revue”, en “ Iech en dee vaan Miech”. De glansrol vaan Truus waor zier zeker dee vaan Vrouw Donders, in de kemikke opera De Kaptein vaan Köppenick. In Jannewarie 1997 vierde Truus en Raymond tot zie same 40 jaor op de buun stoonte, mèt ‘ne serie extra veurstèllinge vaan“ Iech en dee vaan Miech”. Oet han vaan Börgemeister Houben kraoge ze toen d’n iere penning, d’n Trichter. 
Truus en Raymond Willems.
Kaffee D’n Zeute Inval 2010.
De Kaptein vaan Köppenick. 1968.
Raymond Willems De Kaptein vaan Köppenick. 1993.
Prins Raymond d’n Ierste 1971.
De Kaptein van Köpenick. Dobbel L.P. 1969.
Limburgs dagblad 18-5-1985.
1939-2015.