Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Bernardus Johannes Cornelis Dibbets
Bernardus, Johannes, Cornelis, Dibbets gebore op 7 September 1782 in Arnhem, en is gestorreve in Mestreech op 29 Miert 1839. Heer waor 'ne zoon vaan Gerrit Jan Dibbets (1745-1813) en Johanna Cornelia Meurs (1760-1790). Oet de ech vaan Gerrit Jan en Johanna Cornelia woorte drei kinder gebore; 1.Gerrit Jan Dibbets, gebore oongeveer in 1765, (woersjeinelek oet 't ierste houwelek) en is gestorreve in 1817. Heer waor getrouwd mèt Johanna Houtkamp. 2.Bernardus Johannes Cornelis Dibbets gebore op 7 September in Arnhem, en is gestorreve op 29 Miert 1839 in Mestreech. Bernardus, Johannes, Cornelis, Dibbets, waor getrouwd mèt Julia Johanna Janette van Tenagell, gebore in 1763 en gestorreve in 1811. 3.Arnolda Ida Dibbets gebore in 1787 en gestorreve op 10 Fibberwarie 1836 in Mestreech. Zie waor getrouwd mèt Henricus Engelen. Oet de ech vaan Bernardus Johannes Corneles Dibbets en Julia Johanna Janette Tenagell woorte zes kinder gebore; 1.Zénobie Louise Dibbets gebore op 16 Fibberwarie 1811 en is gestorreve op 31 Jannewarie 1878, waor getrouwd mèt 'ne Rechsgelierde Jhr.mr. Henri Ernest van Panhuis. 2.Eugène Alexandre Etienne Dibbets, gebore op 9 Augustus 1812, en is gestorreve op 6 Aprèl 1874. Heer waor Intendent in 't leger. 3.Idaline Gérardine Dibbets, gebore op 22 Jannewarie 1814 en is gestorreve op 6 December 1890. Zie waor getrouwd mèt Luitenant-Kolonel, Philippe Henri Marcella. 4.Bernadina Julie Louise Dibbets, is gebore op 11 Aprèl 1817 en is gestorreve op 29 Juli 1884. Zie waor getrouwd mèt Luitenant-Kolonel, Pieter Hendrik van der Kemp. 5.Frederik Willem Karel Dibbets, gebore op 28 Fibberwarie 1820, en is gestorreve op 31 Jannewarie 1917. Frederik woort later griffier. 6.Edouard Auguste Jean Didier Dibbets, gebore op 2 Miert 1824 en is gestorreve op 10 Jannewarie 1892. Edouard waor 'ne hoege bestuurs- ambteneer in Nederlands-Indië.    
Bernardus, Johannes, Cornelis, Dibbets waor vaan 1832 tot 1839 Gouverneur vaan 't Nederlands garnizoen in Mestreech en heet gezörg tot Mestreech neet door de Belzje woort ingenómme. Generaol Dibbets kaom oet 'n femilie vaan predikante en seldaote, boevaan väöl Zie-Officere. Heer trooj in 1796 es cadet (14 jaor)  in deens bij de infanterie, en woort in 1800 bevorderd tot twiede Luitenant en zeve jaor later in 1807, benump tot Kapitein bij de Gardes vaan Keuning Lodewijk. Heer woort evels kraank en um dee reie euvergeplaots nao 't korps Veterane vaan de Gardes. In 1808 woort heer bevorderd tot Luitenant-Kolonel en benump tot Commedant vaan de Vestiging Delfzijl. Op 21 Augustus 1809 woort Dibbets bevorderd tot Majoor bij de Compagnie liech gewaopende soldaote en nao de inlijving door Frankriek benump tot Majoor-Commandant vaan 't Regimint Kwekelingen. In 1813 woort heer aongestèld es Commedant vaan 't Zevende Regimint Tirailleurs vaan de Keizerleke Gardes, en naom daomèt deil  aon de veldtochte die dat jaar gehouwe woorte. Heer woort nog in datzelfde jaor benump tot Kolonel van het Regimint Kwekelingen vaan de Gardes. Daonao naom heer in 1814 ziene congé oet 't Franse leger. Heer góng nao 't Nederlandse leger, en woort dao aongesteld es Kolonel Insprcteur vaan de Infanterie, en 1815 bevorderd tot Gineraol-Majoor. Heer woort bij keuninklek besluut op 8 Juli 1815 benump tot Ridder in de Milletaere Willems-Orde. In de jaore daonao, waor heer drök bezig mèt de opbouw en samestèlling vaan 't Nederlandse leger. Bernardus Johannes Cornelis Dibbets kaom in September 1818 in zien functie vaan Inspecteur-Generaal der Infanterie in Den Bosch aon, boe heer 't Garnizoens-leger inspecteerde, en groete vuur-manoeuvres op de hei bijwoende.
In 1828 woort heer bevorderd tot Lutenant Generaol. Generaol Dibbets, Provinciaal Commedant vaan Limburg, en reep in 1828 de staot vaan belègk aof in de Provincie Limburg, en woort in 1832 benump tot Milletaer Gouverneur vaan Mestreech. 't Allewijl Nederlands gedeilte vaan Limburg woort door de Belzje tróppe bezat, mèt oetzundering vaan de steij Mestreech,Venlo en 't dörp Sint Pieter. Veur de res waore de Belzje hier en meister in de Provincie Limburg. Wie Generaol Dibbets de staot vaan belègk aofkondigde, beteikende 't  veur Mestreech, tot d'r versjerrepte veiligheids maotregele vaan krach woorte. Zoe woorte de milletaere gebouwe en terreine verboje veur börgers en woort de kóntrol aon de Stads-Poorte versjerrep. Dibbets moos ouch veurziechteg mèt zien seldaote umgoon, umtot me die neet altied kós vertrouwe. De staot vaan belègk zouw vaan krach blieve tot Mestreech veurgood in Aprèl 1839 aon Nederland woort touw-gewese. Dibbets kraog binne de Vestiging te make mèt Mestreechtenere en mèt-wèrkers, die 't neet erg zouwe vinde, es de stad zouw euverloupe nao de Belzje kant. Heer maakde ziech zellevers daodoor neet erg geleef oonder de Mestreechtenere, meh heer heel vas aon zien opdrach, um Mestreech te verdeidege tege de Belzje opstandelinge. Dibbets waor getrouwd mèt Barones Tengnagell 'ne directe aofstammeling vaan Daniël Wolf baron von Dopff (1650-1718) en de bouwer vaan Chateau Neercanne. Von Dopff waor ouch den' ierste steinlègker in 1700 vaan 't nui Staotenhoes. De Belsj gezinde Mestreechtenere vergaderde dèks in 't geheim in 't Kastiel Hoes, " De Torentjes ", noe de woening vaan André Rieu . Väöl Belsj gezinde Mestreechtenere spraoke toen beter Frans en Duits daan Nederlands. De Hollandse steij waoren wiet eweg en de inwoeners vaan die steij hadde dèks 'nen aander gelouf .
De isolatie door Keuning Willem I (1772-1843) bij 't belègk vaan Mestreech, maakde 't leve vaan de inwoeners vaan Mestreech neet gemekelek. De handel laog stèl en d'r waore väöl lui die hadde gei wèrk en 't volk leefde in groete ermooj. Wandele boete de poorte waor ónmeugelek zoonder permissie, en ouch de walle waore verbooje gebeed. Dibbets had väöl las vaan giech, had draank probleme en góng 'ns gere gokke in de Groete Sociëteit oppe Vriethof. Heer bleef evels zien Mazjesteit dene en 't groet milletear commando in de vestiging, um Mestreech rizzeluut veur de Nederlande te behawwe en te verdeidige. Op 2 Aprèl 1839 woort Baron Dibbets mèt milletaere ier begraove op 't prottestands gedeilte vaan de algemeine begraofplaots aon de Tóngerseweeg. De rouwstoet maakde väöl indrök op de lui en 't  waor 'ne groete milletaere vertoening. Op 29 Mei woort 't liechaam vaan Dibbets euver gebrach naor 'nen aandere plaots. Keuning Willem I gönde häöm veur zien groet pliechs betrachting, 'nen iereplaots in 't bastion C vaan de Bossche Froonte. 't Waor 'ne groete ier um in de Vestingswerreke te weure begraove, meh in 1925 stèlde de gemeinteraod veur um 't graaf te verplaotse nao 't Bastion Waldeck. Meh d'n opositie in de raod voond dat heer al te väöl ier vaan oet Den Haag had gekrege en Mestreech dao nog neet mier aon touw had te voge. Dibbets woort vergeleke door d'n opositie, mèt Alva. In 1927 woort de tombe zoonder ceremonieel en op koste vaan 't riek verplaots nao 't terrein vaan de Tapijnkezerne aon de Prins Bisschopsingel. Ginneraol Dibbets woord opgevolg door Ginneraol Jan Jacob baron Des Tombe.
  Bernardus Johannes Corneles  Dibbets.   1782-1839.
Generaal Zeno Willem Anne Lodewijk baron van Tengnagell. (Sjoenbroor)
Broor Frederik Willem Karel Dibbets. 1820-1917.
Graafmonumint vaan Dibbets Tapijn Kazerne.
Bernardus,Johannes,Cornelis, Dibbets.
Bernardus,Johannes,Cornelis, Dibbets.
Bernardus,Johannes,Cornelis, Dibbets.
Julia Johanna Janette van Tenagell.  1763-1811. 
Proclamatie Belzje opstand. 1831.
Femilie Waope Bernardus, Johannes, Cornelis Dibbets.
1782-1839. Gouverneur Mestreech 1832-1839.