Charles Vos
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Jacques Joseph Hubertus Vos, is geboren op 27 Fibberwarie 1851. Heer trouwde op 15 Mei 1877 mèt Marie Virginie Stille, gebore op 14 Miert 1849, en is gestorreve op 8 Aprèl 1899. Oet de ech vaan Marie en Jacques Vos woorte nege kinder gebore. Drei kinder storreve binne 't jaor nao de geboorte. De veerde zoon Johannes Ignatius Vos storf wie heer zeventien jaor waor. Jacques  Vos, had 'n bookhandel in de Groete Staat nommer 51. Neve de bookhandel gaof ziene Pa gaof ouch beuk oet. Charles Hubert Marie Vos, is gebore in Mestreech op 8 September 1888 en gestorreve op vriedag 19 Fibberwarie 1954. Op de zèsde klas nao, doorleep Charles Vos de liegere sjaol bij de Broeders vaan de Beyart, gelege aon de Brusselse straot. Nao de doed vaan zien Ma in 1899, góng heer nao 't internaat vaan de Paoters Jezuïten in Sittard. Dao góng heer nao de liegere sjaol, ouch nao 't gymnasium vaan die Paoters. Wie de Paoters Jezuïten verhuisde nao 't  St. Canisiuscollege in Nijmegen, góng ouch Charles mèt. 't Jaor daonao verhuisde heer veur zien Gymnasium opleiding nao Rolduc. Meh dat liere aon 't Gymnasium waor veur Charles Vos neet weggelag. Nao vief jaor woort door ziene Pa beslote um Charles mer vaan sjaol te hole. Heer góng toen es volontair wèrke in ‘t bekinde atteljee vaan Pierre en Joseph Kuipers in Roermond. Zoe góng Charles Vos in 1906 in de lier bij Pierre Cuypers en ziene zoon Joseph Cuypers. Oonder hun begeleiding lierde Charles snel ambachteleke veerdighede en Pierre Cuypers  stimuleerde häöm um 'ne kuns-opleiding te goon volge in Antwerpe, wat heer daan ouch góng doen. Vaan 1909 tot 1914 studeerde Charles Vos in Antwerpe dao aon de Keuniklike Academie van Schone Kunste. Zien lierare waore, Eduard Deckers, professore Dupont en Baron Opsomer. Charles waor 'ne gooie lierling en heer haolde wel eder jaor e pries es bèste vaan zien klas. Bij 't aofslete vaan zien studie, kraog Charles Vos, oet han vaan den' hier Fernand Bonnet, 't getuigsjrif vaan de Academie en dao bove op nog 'ne vergölde zèllevere "Staots- Medaalje". Den ' Ierste Wereldoorlog waor oetgebroke en Charles Vos kaom weer trök nao Mestreech. Um aon gèt geld te koume góng Charles gezètte verkoupe en zeukde nog aander wèrk. Zoe heet heer mèt gehollepe um de twie liewe te plaotse aon de veurgevel vaan de stasie. In 1915 is Charles weer begós mèt zien studie en wel aon de  "Rijksacademie van Beeldende Kunsten" in Amsterdam, boe Prof.J.Bronner ziene liermeister waor.         
Heer kaom  in de beeldhouwklas terech mèt oonder aandere Albert Termote, Anton Maas, Jaap Kaas en H.C. Bastert. Zie behuurde tot de ierste lierlinge vaan Jan Bronner (1881-1972), dee es opvolleger vaan Bart van Hove waor benump tot hoeglieraar in de beeldhouwkunst. Dee opleiding doorde veer tot zès jaor en waor zwoer. Me wèrkde vaan 9.00 tot 12.00 oor en vaan 13.00 tot 16.00 oor en s' aovends vaan 19.00 tot 21.00 oor. Umtot de Beeldhouw-aofdeiling neet zoe groet waor, wèrkde de lierlinge vaan versjèllende klasse biejein in de zelfde klas. Zoe kóste de jongere vaan de awwere nog gèt liere, zag Prof.Bronner. Me wèrkde ouch mèt modelle en eine daovaan waor zien latere vrouw Jetje (Henriëtte den Breejen). Charles Vos waor 'n oetstekende lierling, dee al nao twie jaor n’ pries kraog veur zien wèrk. "De Prix de Rome", de hoechste oondersjeiding dee 'ne Nederlandse Kunsstudent kin oontvaange. Charles kraog dee oondersjeiding veur zien Kain-figuur. De pries waor 'ne gouwe medaalje en e jaorgeld vaan veer jaor. Daobij kós heer ouch 'nen aontal studiereize mèt opdrachte goon make. Op 17 Oktober 1917 woort Charles Vos op 't stadhoes oontvaange en gehuldig veur zien "De Prix de Rome" , door Börgemeister mr.Van Oppen.Charles Vos trouwde op 15 Mei 1919 mèt Henriëtte den Breejen ( gebore op 21 Juli 1893 en is gestorreve op 10 Oktober 1978) en same vertrokke zie op 1 Juli  nao Rome in Italië. Es studie opdrach vaan 't jaor 1919, bótseerde heer " Een Stervende Krijger " nao 'n antiek Romeins model. 't Volgend haaf jaor verbleve zie vaan Jannewarie 1920 tot Juli 1920 in Florence. Dao maakde heer es studie opdrach, in 'ne roonde vörm, 'n “Madonna mèt Kind " nao 'n es veurbeeld genome vieftiende iew Florentijns  beeld vaan " Della Robbia's ". Nao 1 juli geit Charles Vos en zien vrouw Henriëtte weer trök nao Amsterdam, boe zie op 16 Juli 1920 hun ierste kind kriege, naomelek Jaques Vos (16 Juli 1920 - 2 Juni 1992).In 1922 woort dochter Fien geboren (18 augustus 1922 - 24 december 1998). 
Servies Globe.
‘t Mooswief. Patroenes vaan de Mestreechter Vastelaovend.
St.Servaos aw brögk.
Henric van Veldeke H.v.Veldeke plein.
Onze lieve Vrouwe van den Goeden Duik (Maria die veer oonderdukers beschermd.) Cortestraot.
In 1924 woort 't gezin kómpleet mèt de geboorte vaan dochter Jeanne (13 oktober 1924 - 26 januari 1979). Vaanaof 1 Oktober tot 10 November 1920, góng Charles Vos nao Paries veur weer e studie reis. In de zomer vaan 1922 verhuisde heer nao Mestreech en góng woene op de Cannerweeg nommer 159. Later verhuisde 't gezin nao de Aylvalaan nommer 54. In 1921 maakde Charles zien lètste studie opdrach. Heer maakde e beeld dat bestump waor veur de gevel vaan 't Stedelijk Museum in Amsterdam. 't Beeld woort geplaots in de derde nis, rechts vaan de hoofingaank.'t Attelier vaan Charles Vos waor iers gelege in 't aajd Franciscane kloester, boe noe 't Rieksarchief ligk. In dat jaor verhuisde heer zien attellier nao de St.Bernardusstraot nommer 9C/D. In de jaore vaan 1928 en 1929 góng Charles Vos wèrreke veur De Sphinx febrik. Door de inveuring vaan de auteurswèt, woort "De Sphinx" gedwónge um eige oontwerrepers in deens te numme. Charles oontworp dao oonder aandere 't servies "Globe". In 't veurjaor vaan 1929 naom Edmond Bellefroid 't wèrk vaan Charles Vos euver. Op 30 Oktober 1926 woort Charles Vos lierraar beeldhouwer aon de Middelbare Kunstnijverheidssjaol, later de Stads-Academie. Heer deeg lès geve tot 1 Oktober 1953 op die sjaol, die toen laog in de Herbenusstraot. Es fervent  Vastelaovendsvierder waor 't veur Charles 'ne leuke oetdaging um ummertouw de groete spiegels vaan de Momus Sociëteit te verve in Vastelaovends temaas. Ouch maakde heer eder jaor nui oontwerpe veur Vastelaovends wagele, en maskers. Teikeninge maakde heer veur den  "Oprechte Mestreechter Vasteloavesgezet ". Heer maakde ouch twie löstige, boonte teikeninge veur d'n umslaag vaan de door Mathias Kemp in 1929 gesjreve Carnavalsroman "De Boonte Störm". Meh 't belaankriekste Vastelaovends-wèrk vaan Charles Vos waor wel 't in 1953 gemaakde en bekinde beeld vaan 't Mooswief. 't Beeld steit op 'n vijfhokig fonteinebak en is veurzeen vaan door Rob Stultiens gemaakde broonze spreujers, en is geplaots oppe Merret. 't Beeld is 'n ode aon de Merretvrouw die 'n blievende naogedach is, vaan de in deen tied bekaans bijjnao oetgestorreve generatie vaan Mooswiever. " 't Mooswief " (de pop) of beter gezach, de es greuntevrouw verkleijde póp, weurt ummertouw mèt de Vastelaovend, aon 'n paol op de Vriethof umhoeg getrokke, en is de patroenès vaan de Mestreechter Vastelaovend. Charles Voos voont ziech bezunder tot 't hart-steine beeld vaan 't Mooswief aongetrokke, umtot wie heer kraank waor, heer nog eine wins had, heer zag : 'e Mooswief dat allein steit, is ouch niks !! Es iech weer beter bin, daan maak iech ouch nog 'ne Moosmaan !!  't Idee had heer al lang in ziene kop, meh door 't sterve vaan Charel Vos is 't dao neet mie vaan gekaome.
Keuniklike Academie van Schone Kunste in Antwerpen.
 't Stedelijk Museum in Amsterdam
Charles Vos 1888-1954
Mariabeeld Abstraot.    
Sint Servaos fontijn Keizer Karel Plein.
Woenhoes Fam.Vos Aylvalaan.
1888-1954.