Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Mastreechter Staar
  Dee naom vaan Feestgebouw sloog neet aon umtot ederein in Mestreech mer bleef spreke vaan 't Staargebouw of de Staarzaol. Venaof 1947 tot 1976 woort 't koer gedirrizjeerd door de bekinde dirrizjent Martin Koekelkoren dee zjus 26 jaor joonk waor wie heer bij de Staar begós. Mèt de koms vaan Martin Koekelkoren woort ouch e begin gemaak vaan 't opneume vaan väöl grammefoon plate. Leefs ach gouwe plate woorte in deen tied door de Staar behaold en door Radio en Tillevisie woort 't koer  bekind in gaans Nederland. In 1958 vierde 't koer häör 75 jäörig bestoon en woort door Keuningin Juliana oondersjeit met den ' iere medaalje veur Kuns en Wetensjap in zèllever in  de Hoesorde vaan Oranje. Nao-tot Hennie Ramaekers in 1976 't stèkske euvernaom góng de Staar weer miejer konzèrte geve, die zie zèllevers organiseerde nao plaotse zoe wie nao Duitsland, de Dom vaan Aoke, Fraankriek, De Notre Dam en de Champs Elysees vaan Peries. Ouch begóste zie weer mèt 't opneume vaan LP's  mèt aander soliste en nui rippertwaar. Oonder de leiing  vaan Hennie Ramaekers woorte 8 LP's opgenome. Ein vaan de belaankriekste optrejjes in de historie vaan 't koer waor in 1980 mèt de inauguratie vaan Keuningin Beatrix in de Nieuwe  Kerk vaan Amsterdam. In 1995 óndernaom 't koer ónder leiing vaan Paul Voncken 'ne konzèr toer nao Canada in 't kader vaan 50 jaor Nederland bevrijjd. De vaste solist is noe 'nen echte Mestreechteneer naomelek Bèr Schellings.(bas).'t Lètste groete optrejje waor same mèt André Rieu en zien orkès oppe Vriethof, boe me ouch 'ne DVD en CD  vaan heet gemaak.
Discografie *1959 Die Zwölf Raüber 100.000 EP's  *1961 Choeur des Pélérins 100.000 EP's  *1962 Stille Nacht, Heilige Nacht 100.000 EP's  *1963 Choeur des Soldats 100.000 EP's  *1967 Beroemde Kerstliederen 25.000 LP's  *1967 Jubileumconcert 25.000 LP's  *1972 Stille Nacht, Heilige Nacht 25.000 LP's  *1973 Die Zwölf Raüber 25.000 LP's  *1983 100 Jaar Mastrichter Staar 25.000 CD's  *1995 Gloria in Excelsis Deo 25.000 CD's (neet compleet)
De Mastreechter Staar woort opgeriech op 23 Juli 1883 door e paar leie vaan de aw zangvereiniging Polyhymnia. In 't begin hadde zie mer 13 leie, meh greujde in dat ierste jaor al snel oet tot 70 leie. Wie 't koer in 1895 mèt deeg aon 'n kozèr in Luik, had 't koer al 225 zèngers. D'n ierste directeur waor J.Visschers en dee woort later  opgevolg door L.Defesche. In 1886 behaolde de Mastreechter Staar 'nen ierste pries vaan e  provinciaal concours in Valkenberg. In 1891 woort Peter Giele oet Aubel de nuie directeur vaan de Staar. Heer bleef 45 jaor dirrizjent vaan de Staar. Oonder häöm beleefde 't koer groete suksèsse en naom 't leietal weer touw vaan 15  tot 140 zèngers. 't Jaor daonao in 1892 woorte door de hiere Eduard Kemmerling en Jan van Poppel alle zèngers oet Mestreech oetgenudig um te kaome veurzinge bij de Staar. 't Waor e groet suksès umtot ruim 140 nui leie ziech dege aonmelle. Zoe woort de basis gelag veur 't tegenswoordige koer vaan de Mastreechter Staar.  In 1899 kraog de Staar 't predikaat vaan " Koninklijke" vaan keunigin Wilhelmina. Veer jaor later woort zie besjerm vrouw vaan 't koer , zjus wie later ouch häör dochter Juliana en kleindochter Beatrix dat woorte. In 't jaor 1899 riechde de Mastreechter Staar binne häör vereiniging 'nen "A Capellakoer " op mèt 12 vrouwe en 12 manne stumme . Dat waor in deen tied óngebrukelek umtot 't nog neet zoe lang geleie waor tot vrouwe in 'n neet kèrkelek koer, vaan de Paus neet mochte mèt zinge in de kèrk. In 't jaor 1907 opende de zang vereiniging 'nen  eigenste  konzèr-zaol aon 't Vredesplein, noe 't Henric van Veldeke plein. ‘t Waor 'ne gruutste gebäörtenis in 1907 dee Staar-zaol, umtot Mestreech in deen tied neet väöl zaole had veur 't culturele gebäöre. De Mastreechter Staar veurzitter Van Poppel winsde 't gebouw neet de naom te geve vaan "t Staar gebouw, umtot heer dee zaol ouch aon aander vereiniginge wouw verheure. Heer gaof 't gebouw daan ouch de naom vaan 't  Feestgebouw. De Staarzaol woort gebouwd nao ‘n oontwerp vaan de Luikse arsjitekte Vogelaar en Pirnay in ‘n Art-Nouveaustijl, mèt ‘ne gievel en gievelraom in de vörm vaan ‘ne Meziek-lier. De zaol had ‘n gooi akoestiek, en neve zang-rippetiesie’s, conzèr, en toneel, deeg de Staar-zaol ouch deens es sport-zaol en film-zaol. In 1953-1955 kraog ‘t gebouw zoe wie binne es boete ‘ne groete verandering, mèt passend veur d’n umgeving ‘ne nuie gievel. Me had evels ummertouw nog exploitatie tekorte, en in 1997 woort de Staar zaol daan ouch aofgebroke, en vervaange door ‘nen apparteminte-complex.
Peter Gielen  1863-1943.
De Mastreechter Staar veur paleis Noordeinde, 7 februari 1919. In het midde keunigin Wilhelmina, de besjerm-vrouw vaan de Mastreechter Staar.
Staar gebouw 1907. Den’ awwe gievel is in 1955 aofgebroke en vervaange.
Peter Gielen mèt ‘nen aontal leie vaan De Staar. 1940.
Peter Gielen. 1933.
Veendel Mastreechter Staar.
Fiesgids 60 jaor Mastreechter Staar.
5 Dirigenten: Ed Rasquin - Paul Voncken - Henny Ramaekers - Martin Koekelkoren en Peter Gielen.