Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 
Brouwerij De Keyzer
                                                                       Op 25 Juli 1797 woort Nicolaas August Bosch in Mestreech gebore, es zoon vaan kaopmaan Johannes Bosch en Thérèse Jeukens. Op 6 Aprèl 1820 trouwt Nicolaas August mèt Maria Antoinetta Vlieckx. Es op 1 Miert 1827 Hubert Vlieckx kump te euverlije, erf Nocolaas August Bosch en Maria Antoinetta Vlieckx de Brouwerij en 't woenhoes. Op dat momint waor Nicolaas August Bosch kaopmaan vaan koloniale waor, en naom de leiding euver vaan de brouwerij. In deen tied had Mestreech veerteg groete en kleine brouwerije. Brouwerij de Keyzer waor toen 'n middelgroet bedrief. In 1844 vroog Nicolaas Bosch 'n vergunning aon um ‘n azien febrik te beginne, umtot mèt 't brouwe vaan beer, 't beer af en touw verzoerde, en me dao daan azien vaan kós make. Twèlf jaor later in 1856, waor Brouwerij De Keyzer oet gegreujd tot de groetste vaan Mestreech. E paar jaor later op 4 Miert 1857 storf Nicolaas August Bosch op 60 jaorege leeftied, en nege jaor later in 1866, storf ouch zien vrouw  Maria Antoinetta Bosch-Vlieckx. De erfenis woort verdeilt euver de vijf kinder; Willem Hubert Bosch, Pierre Eugène Bosch, Willem August Bosch, Joseph Bosch en Virginie Bosch. Willem August en Joseph trèkke ziech trök en Hubert, Eugène en Virginie winse hun aondeil oonverdeild te laote. Hubert Bosch nump de leiding vaan de brouwerij daan euver. Op 28 november 1868 weurt e vennootsjap opgeriech oonder de naom Firma N.A. Bosch. Dee vennootsjap deeg aon; handel vaan koloniale waore, 't exploitere vaan 'n steingroeve en 't brouwe vaan beer. 't Azienfebrik,'t keersefebrik, de zoutziederij en 't eerdewerkfebrik woorte afgestoet. Mèt de inkomste dao vaan kós me bij de brouwerij de nudige vernuiing- en oetbreidings-investeringe gedoon weure.In 1870 kriig  Willem August Bosch (gebore 6 November 1831) de leiding euver e nui te bouwe mouthoes en brouwerij. Ouch woort 'n graonmeule en 'n stoommasjien aon de brouwerij touwgeveug, dat ouch es moutmeule kós weure gebruuk. Tösse 1882 en 1885 weure aongelege hoezer en terreine aongekoch, zoetot de bouw vaan 't nuie mouthoes, en de verbouwing vaan de brouwerij meugelek woort. 't Vijf verdepinge tèllende mouthoes woort de groetste en modernste vaan Zuid-Limburg.  't Gebouw woort gebouwd op traditionele vloermoute, bestaonde oet e zèstal opein volgende fasen. Ouch woort e nuie, 8 P.K. Stoom-ketel in gebruuk genome. Willem August Bosch zouw de nui bouw neet mie mèt make. Heer storf 23 Juni 1883 op 52 jaorege leeftied.
Paul August Ernest Bosch, gebore op 8 Miert 1860, zoon vaan Hubert, naom de leiding toen euver. Heer riegde nui aofzèt-poste op in Braobant, Gelderland, en Groninge, umtot die plaotse toen ouch mèt de trein bereikbaar woorte. In 1902 woort Fernand Bosch mèt-eigeneer vaan de brouwerij. Umtot me gebruuk maakde vaan e stoom-mesjien, veranderde me ouch de naom vaan de brouwerij in Stoombierbrouwerij De Keyzer. De aw graonmeule en de aw stoommesjien woorte in 1910 aofgebroke um plaots te make veur de nuie bouw-werke zoewie 't brouw-hoes mèt 'ne nuie water/beer ketel en reurkoep. 't Nui stoom-mesjien bleef in gebruuk tot 1918. De Keyzer brouwde in deen tied nog gein Pilsner, meh me koch dee in bij brouwerij De Drie Hoefeizers, en bij brouwerij De Zwarte Ruiter. In de jaore tösse 1880 en 1914 kin me es hoegtepunt besjouwe vaan de Brouwerij. Me maakde groete wins, en had 't idee um ouch beer te exportere nao Nederlands-Indië. In 1913 woort de leiding euvergenome door Marcel Bosch (1888-1974) , 'ne zoon vaan Ernest Bosch. Door d'n ierste wereld-oorlog is d'r e tekort aon groondstoffe, wie gerst en hop dat me toen vaan-oet Duitsland importeerde. De Keyzer had neet mie d'n umzat vaan veur d'n ierste wereld-oorlog, en me zaot in de crisis jaore. In 1948 weurt de productie vaan Aajd en Jong beer gestop, meh de productie vaan pilsner weurt in vergelieking mèt aandere brouwerije daonao te laat opgestart. Maurice Bosch, is den'ierste hoeg gesjaolde brouwer vaan De Keyzer. In 1947 behaolde heer 't diploma vaan Technisch Ingenieur aon de Hoege sjaol veur Gistingsbedrieve in Gent. Meh ouch heer lökde 't neet um de Brouwerij 'ne nuie prikkel te geve. In 1956 perbeert me um belastings technische reije 'n N.V. op te riechte. Allein door nog limmenaad te make kin me de sleting vaan de Brouwerij verhindere. In 1970 stopde me mèt de beer-productie, en in 1971 woorte de beuk veur good geslote. Nao de doed vaan Marcel Bosch in 1974, weurt zoon Paul Pierre Alfred Bosch eigeneer vaan de brouwerij mèt de bijbehurende brouwerswoening gelege aon de Rechstraot. 't Is de verdeenste vaan Paul Bosch tot 't complex aon de Wycker Grachtstraot behawwe is gebleven. Jaore laank waor heer ederen daag aon de gèng um de monumentaole gebouwe en brouw-machinerie te oonderhawwe.  Paul P.A. Bosch is gestorreve op 3 Jannewarie 2008 in de leeftied vaan 88 jaor. Paul Bosch bepaolde in zien testemint, tot de bezundere aw brouwerij en 't mouthuis, ouch nao ziene doed behawwe deende te blieve en leet dees, same mèt de brouwerswoening, aon de Stiechting Stoombierbrouwerij de Keyzer N.A. Bosch nao.
Personeel Brouwerij De Keyzer. 1925.
Woenhoes vaan femilie Bosch Rechstraot 61.
De Zwolse Courant 1887.
Venloos Weekblad 1892.
Fernand Bosch 1881-1952.
Ernst Bosch 1860-1949.