Mathias Kemp
Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
1916 1917 1918 1919 1921 1921 1922 1924 1927 1929 1929 1934 1935 1936 1937 1939 1942 1945 1945 1949 1953 1960 1962    
Mathias,Hubertus Kemp, diechter en sjrijver, journalist, gebore op 31 December 1890 inMestreech en is gestorreve op 7 Augustus 1964. Zien awwers waore, Mathias Hubertus Kemp gebore op 11  Juni 1859 en gestorreve  ? Hubertus Kemp trouwde op 17 November 1884 in Breda mèt Maria Catharina Venne, gebore in Mestreech, op 5 Juli 1854 en Maria is gestorreve in 1924. Zie gónge woene in 't Maria Straotsje nommer 15, boe broor Pierre op 1 December 1886 woort gebore.Mathias, Hubertus Kemp trouwde op 4 November 1930  mèt Anna Maria Hubertina Dassen, en zie gónge woene op de Graaf van Waldeckstraot nommer 27 in Mestreech. De awwers vaan Hubertina hadde in Heerle ‘n sjeunzaak. Anna Maria Hubertina Dassen assisteerde häöre maan deks mèt zien wèrk, wie heer 't peersbureau en 't antiquariaat aon hoes had. In 1938 verhuisde 't koppel, nao de väöl groetere woening aon de Parallelweg nommer 50. Dat waor e groet pand boe heer zien groete collectie beuk kós oonder bringe. In die jaore 30 waor de journalistiek zien hoof-beroop.De femilie Kemp woende  iers in de Rechstraot op nommer 79, in Wiek-Mestreech. In 1887  verhuisde de femilie Kemp nao 't Duitse stèdsje Poppelsdorf, umtot ziene pa Hubertus Kemp dao werk voond es Steingut und Porzellandrucker. Deveur waor 't beroop vaan Hubertus Kemp, “Meulestein-Kapper”. De femilie Kemp waor neet de einegste Mestreechtenere dee nao Poppelsdorf trokke. In heurkazernes woende dao 'n groet aontal femilies, die nao 't Reinland waore getrokke um wèrk te vinde. Hubertus had wèrk gevoonde bij 't febrik vaan Ludwig Wessel, boe in deen tied 1200 wèrklui wèrk hadde gevoonde. 't Febrik had toen al twie Stoom- Machiene in gebruuk. 't Febrik had weijer 16 ovens en 8 koper-drök-peerse. In 1889, wie Hubertus dao es keramiek-drökker wèrkde, begós me in 't febrik nui eerde-wèrk produkte te make, zoe wie oonder aandere wand-tegels. Nen aontal jaore daonao góng de femilie weer trök nao Mestreech en Hubertus Kemp góng wèrke bij de Société Céramique in Wyck. Heer wèrkde dao tot aon zien pensioen, wie heer op 11 Juni 1924, 65 jaor woort. Heer verstóng zien vak good, mèt 't aonbringe vaan decoraties op eerdewèrk. Heer brach ouch zoe-genaomde printe vaan blomme mèt nao hoes, die Pierre daan perbeerde nao te teikene. De femilie Kemp heet in e groet aontal woeninge gewoend, wie tösse 1893 en 1897 op de Steine Wal nommer 12, noe 't Cörversplein, twie hoeg mèt e sjitterend ziech op de Stad en de Maos. 't Dèks verhuize zeet ouch wel gèt euver de woen-umstandeghede in de late 19e iew en begin 20e iew. 't Góng miestal um e twie kamer woening, en boe ouch miejer femilies in dee bouw same woende.
Vaan 1906 tot 1910 woende de femilie in 'n hoes in de Lage Barakken nommer 13, boe nog vijf aander lui woende. Mathias Kemp had de liegere sjaol aof, en had geine plezeer mie d’r in um wijer te liere. Meh thoes blieve zitte waor neet daobij vaan zien awwers, en Mathias woort toen wie heer 12 jaor waor loupjong. Heer maakde daog vaan tien oor en verdeende dao e weekloen vaan 15 cent mèt. Dat deeg heer tot aon zien 14e jaor, en Mathias Kemp góng toen zjus wie zien broor Pierre wèrke es plateelsjèlder bij de Sociéte’ Céramique. Wie Mathias 23 jaor waor, in 1913, stopde heer mèt 't wèrke bij de Sociéte’ Céramique, en góng de journalistiek in. Heer  góng wèrke op de redactie vaan 't Mestreechter weekblaad “De Maastrichter Krant”. Vaan 1914 tot 1918 waor heer ouch bibliothecaris vaan de Katholieke Bibliotheek vaan Mestreech. In 1920 weurt heer hoofredacteur vaan 't Weekblaad Limburgs Leven, dat later vaan naom veranderde in De Nedermaas. Mathias Kemp is op alderlei  journalistiek en publicitair gebeed aon de gèng. Heer had korte of langere bäönsjes es secretaris vaan de Kamer van Koophandel, redacteur veur de Provincie Limburg vaan De Maasbode, hoofdredacteur vaan dagblaad,De Nieuwe Venlosche Courant, directeur en firmant vaan de bookhandel en oetgeverij Veldeke in Mestreech, correspondent vaan De Tijd en Het Algemeen Dagblad  en, vaanaof 1933, eigeneer en beheerder vaan 't Limburgs Antiquariaat.Op 10 Mei 1940 weurt Mathias Kemp gegijzeld door de Duitsers, en woort daodoor ein vaan de ierste polletieke gevaangene in Nederland. Börgemeister Michiels vaan Kessenich moos in Mei 1940 vaan de Duitsers ‘n lies opstèlle vaan 10 veuraonstaonde Mestreechtenere. Die Mestreechtenere woorte gegijzeld es waorbörg veur 'ne röstige hajding vaan Mestreechtenere. Börgemeister Van Kessenich gaof zoonder te vraoge de naome door vaan zien kaartvrun en vrun, meh plaotste ziech zellevers neet op dee lies en dat heet me häöm later koelek genome.
H.Communie Mathias 1902.Links broor Pierre.
Hubertus Kemp 1900.
Mathias Kemp 1927.
Kort nao de bevrijding vaan Nederland mós e nui kabinet weure geformeerd, en Van Kessenich zouw dao minister in weure. Meh evels góng dat op 't lètste momint neet door. Algemein woort aongenome tot 't gesjèl euver dee gijzeleers häöm neet in daank is aofgenome. Es diechter moos heer ziech in 1942 melde, bij de door de Duitsers ingestèlde Kultuurkammer. Zoonder lidmaotsjap vaan dee Kultuurkammer moch heer neet publicere. Evels, heer besloot gein lid te weure vaan dee Kultuurkammer. Väöl kunsteneers of artieste woorte zoe in de probleme gebrach, umtot zie daan zoonder inkomste zaote. Mathias Kemp waor ouch muzikaol aongelag en späölde op ‘n  cither, nen instremint dat me in deen tied dèks bespäölde. Ouch had heer e veurleefde veur opera’s. Heer componeerde oonder andere ‘nen opera euver de gedramatiseerde historie vaan Cleopatra. Op de Société Chéramique wèrkde nog mie, later bekinde Mestreechter artieste, wie Henri Jonas, Charles Eyck en Hubert Levigne. Same zaote zie ouch in de zelfde klas vaan de aovend-sjaol vaan ‘t Stadsteikeninstituut of wie me ouch zag de Patronaats-Teikensjaol. Zie kraoge dao lès vaan Robert Graafland in de jaore vaan 1907 en 1908. Mathias Kemp had ouch väöl intresse veur de historie vaan Mestreech en Limburg, en sjreef e book “Geschiedenis van Limburg “ Dat waor e verlengstök vaan zien leefde, veur zien land en de Mestreechter Geis, in ‘t bezunder. De poëzie vaan Mathias Kemp waor e deil vaan zien levenswèrk. Me heet dertien poëzie beuk vaan häöm gepubliceerd. Naotot de ierste beuk mèt romantische veurstèllinge en 't supersjoene vaan 't aardse woort besjreve, woorte daonao zien gediechte kritisch, en in 't bezunder vaan 't gedrag vaan de mach-höbbers. In ’t Jaor 1963 kraog heer nog ‘ne groete oondersjeiding, naomelek de Juliana-Boudewijn pries. Deen pries waor ‘nen officiële erkinning veur zien persoeneleke en talentvolle inzat veur de vrundsjap tösse Belsj en Nederland. Dee pries woort in deen tied oetgerijk op ’t Stadhoes vaan Hier, gelege op ’t Raadhoesplein.  Mathias Kemp woende zoe gezag langs de Maos en had dao oetziech op de aw brök mèt de sjeepsvaart en ’t is dat, tot heer daodoor woort geïnspireerd tot ‘t sjrieve vaan gediechte. Bekinde gediechte vaan häöm zien  “Het Julianakanaal (1934)” en ‘t in 1939 gesjreve “Het Albertkanaal” en “ De Maos”.In 1951 woort Mathias Kemp geridderd tot “Ridder in de Orde vaan Oranje- Nassau”.Mathias, Hubertus Kemp storf in Mestreech, wie heer 74 jaor waor op 7 Augustus 1964.
           De Maos Dát is de Maos,de brei,de sterke Maos, die zoelang doors en hónger heet geleie. Noe is ze fors en flink ; mèt groet geraos, zeen iech heur duuster golve, störme, strije. Tege de baoge vaan de brögk, die haos, tot ónder de erm in ‘t water stoon, wie rije vaan gekke baojers wel in werrem tije, te keule stoon in mager zomer-Maos. Zeet noe de Maos: ze löp door dörpe, wie ‘ne wèlle rouver; sjäöp, kuul, reube, haoze. Slingert ze mèt in driftig dreige en raoze ! zeet noe de Maos wat stroump ze breid en prachtig. Wat rolt ze, groet en grauw, mèt trots en machtig, briesend gedonder nao de wije zie !
De Felle Novene 1947.
Stroomversnellinge 1924.
Limburg Neerlands Nok 1945.
De Boonte Störm. 1929.
Geschiedenis van Limburg. 1934.
An Kemp-Dassen 1951.
Mathias Kemp. Gesjèlderd door Pierre Kemp. 1906.
Mathias Kemp. 1920.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Het Wijnrode Uur. Naar den Uchtend. Zeven Boomen Opgezet. De Vreemde Vogel. Een Verwarde Liefde. De Zeven Broeders. Ravijnen, Stroomversnellingen. De Groote Drijver. De Bonte Storm. Sterren,Musschen en Ratels. Vallende Vogels. Doortocht. Het Kwellende Wonder. Van Den Grenskant. Seringen en Schroot. Zwarte Verzen. Onder de Rosse Komeet. Zalig de Zachtmoedigen. Schimmen uit het Plutonium. Eikenbloesem. Tussen Maas en Mars. Attila.
1890-1964.