Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Belègk   Mestreech   1676.
Willem III van Oranje Femilie waope.
Vaanaof 1673 waor Mestreech nog ummertouw bezat door de Franse, en Willem III van Oranje had 't veurnumme um Mestreech weer te óntzette vaan de Franse bezètters. 't Belègk voond plaots tijdens de “Hollandse Oorlog ” of beter gezag de “ Frans-Nederlandse Oorlog ” dee vaan 6 Juli tot 27 Augustus 1676 waor. In 't “Rampjaar 1672” had iers Ingeland al d'n oorlog verklaord aon de “Republiek der Verenigde Nederlanden”,en eve daonao gevolg door de Franse. Bij 't belègk vaan 1673 hadde de Franse legers oonder aonveuring vaan Vauban en Keuning Lodewijk XIV Mestreech in twie weke weite te verovere, Mestreech woort ingelijf bij Fraankriek, en de Franse Ginneraol Godefroi d'Estrades woort benump es Milletaer Gouverneur vaan Mestreech. Evels waor dee dèks absent boedoor heer vervaange woort door waornummend Commedant Juan Salvador de Calvo. Metein woort toen nao de innaome vaan Mestreech door de Franse, begonne mèt de verbetering vaan de vestings werke, oonder leiding vaan de militaire ingenieurs De Choisy en Rougon. In 1674 woort de vrei oonderteikend door Ingeland, Munster en Keule, zoetot allein nog  Fraankriek es vijand euverbleef. In Juni 1675 bezeukde Lodewijk XIV Mestreech, boebij heer de verbeterde vesting-wèrke inspecteerde, die herstèld en verbeterd waore door Vauban. In de zomer vaan 1676 naom stadhouder Willem III van Oranje 't besluut um 'n eind te make aon de Franse bezètting vaan Mestreech. Heer kraog de steun vaan Carlos de Gurrea, hertog van Vilahermosa, landvoogd vaan de Spaonse Nederlanden en bevelhöbber vaan 't “Leger van Vlaanderen”. Op 3 Juli waor e groete krijgsraod bij Nijvel, en 'n daag later begós de mars nao Mestreech. Op 6 Juli sloot 't vereinigde “Staotse en Spaonse” leger Mestreech in, um zoe de Franse te verdrieve oet de stad, en weer 't gezag vaan de “Staten-Generaal der Nederlanden” in de twie Hierige Luik-Staatse stad te herstelle. Ginneraol in Staotse deenst George Frederik van Waldeck-Eisenberg en de Hertog vaan Villahermosa, zouwe Willem III van Oranje rögkdekking geve door 't Franse leger op aofstand te hawwe en wijer de Vlaomse en Braobandse stei te besjerme. Willem III van Oranje veurde 't bevel euver 't belègk, boebij aon de Nederlandse en Spaonse tróppe-kant, ouch e regimint oet Ingeland oonder bevel vaan John Fenwick mèt voch. Op 21 Juli woort d'n aonval geopend, en Willem III van Oranje riechde d'n aonval op de Bossche Fronte bij de Bosch-poort, umtot heer meinde tot dao 't zwaakste punt waor vaan de verdeideging. Begin Augustus woort door de “Staatse tróppe” lunet Le Dauphin veroverd, meh wel mèt e doezend tal doeje en gewonde soldaote. E week later mislökde 'n aonval op 't hoornwerk La Reine boebij de Rijngraof Karel Florentijn van Salm dee lutenant-ginneraol vaan de infanterie en rechterhand vaan Willem III van Oranje waor, is gesneuveld. In Wiek veurde de Markies van Louvigny inkele aofleidings manoeuvres oet, um zoe d'n aonval te kinne  opene aon de zuid-west kant bij 't gebeed vaan de Koompe tösse de Jeker en de Maos. Allewel de Franse verdeidegers 't gebeed oonder water hadde gezat, lökde 't de belegereers um 't water vaan de Jeker in de maos eweg te laote strome. Oondertösse voonte in Nijmege oonderhandelinge plaots, die evels door de Franse Ginneraol en Gouverneur vaan Mestreech D'Estrades woorte opgehawwe, zoetot pas twie jaor later mèt de “Vrede van Nijmegen” de Franse tróppe oet Mestreech zouwe vertrekke. Op 17 Augustus kraog de prins Willem III van Oranje 'n breef vaan de Franse Ginneraol Meinhard van Schomberg in han, boe heer sjreef aon de Vesting-commedant Calvo, tot heer mèt zien leger in aontoch nao Mestreech waor. Prins Willem III van Oranje perbeerde nog op 23 Augustus Wiek te verovere, meh mós op 27 Augustus 't belègk opbreke umtot 't Franse oontzettings leger Mestreech naoderde. Evels 't kaom neet tot 'n confrontatie. De reie vaan't mislökke vaan 't belègk door Willem III van Oranje kaom oonder aandere door de zwake bevelveuring en 't oetblieve vaan hölp vaan zien bondgenote. Ouch de steun vaan de katholieke inwoeners vaan Mestreech bleef oet en steunde de Franse bezètters. De liege waterstand vaan de Maos waor ouch neet in 't veurdeil vaan Willem III van Oranje en zien tróppe en dat veur d'n aonvoer vaan matriaol. Noa 't mislökde belègk doorde 't tot de “Vrede van Nijmegen” vaan 1678, tot Mestreech nog 'n Franse stad bleef.
Sir John Fenwick. Ginneraol in ‘t leger vaan Willem III 1645-1697.
Prins Willem III van Oranje. 1650-1702.
Ginneraol Godefroi d’Estrades Frans Ginneraol en Gouverneur vaan Mestreech. 1607-1686.
Georg Friedrich van Waldeck- Eisenberg. Ginneraol vaan de Nederlanden. 1664-1692.
Franse Ginneraol Meinhardt van Schomberg 1607-1686.
Carlos de Gurrea, hertog van Villahermosa. Landvoogd vaan de Spaonse Nederlande. 1634-1692.
Rijngraof Karel Florentijn van Salm. Lutenant bij leger vaan Willem III. 1638-1676.
Femilie waope Godfroi D’Estrades.