Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Rika Cesarin
In de crisis jaore vlak veur d’n twiede wereldoorlog kaom Rika Cesarin-Nadal mèt häöre maan en drei kinder nao Mestreech, um hei e nui bestoon op te bouwe. Zie bookde e kemerke, dat neet al te deur waor, in hotel De Zwaan gelege in ’t Stokstraot keteer. Europa zaot in ’ne depe crisis zoe vlak veur d’n twiede wereldoorlog. Dee economische crisis of depressie waor vaan invlood op de leve en werk, en boevaan me in ’t Stokstraot keteer in Mestreech ’t mies te lije had. In Amerika hadde de boere ‘nen euverproductie, boedoor de prijze daolde. ’t Zörgde veur groete sjölde zoetot de baanke daodoor weer in probleme woorte gebrach. ’t Gevolg waor tot de economie in Amerika in de probleme kaom. Ouch mèt de industrie waor ‘t zelfde verhaol. De loene stijgde neet mie en de lui verdeende neet genóg  um normaal te kinne leve. Ouch Nederland veel daodoor in ‘ne crisis, en de angst en ‘t gedach veur ‘nen oorlog. ’t Waor veur de femilie Cesarin e zwoer bestoon die ierste jaore. Werk vinde waor bezunder lèstig en Gino Cesarin dee vaan beroop mozaiek-lègker waor, deeg noe alderlij aander klus-wèrke bij lui, um mer gèt cent te kinne bij verdene. Umtot ze zoonder werk zaote waor ‘t ouch ‘n reie um te verhuize nao ‘ne gooj kouper oonderkaome. Zie voonte ‘n woening mèt e paar klein kemerkes in ’t Stokstraot keteer en wel in de Stokstraot op nommer 37. Nen aontal Mestreechtenere loerde e bitsje vreemd tege die Italiane aon, die de Nederlandse of Mestreechter taol gaar oet neet mechteg waore. ’t Klusse vaan Gino lieverde neet bezunder väöl op, en zie mooste weijer op zeuk nao gèt aanders goon, um cent te kinne verdene. Zoe perbeerde Rika iers deur aon deur pinda’s te verkoupe um mer gèt te kinne verdene. Mer ouch die verdeenste waor neet genóg, en zie góng neve de pinda’s ouch vès verkoupe. In die jaore waor de vès nog gooje-koup ete, en de lui aote dèks op vriedag gezwolde eerappele mèt vès (hiering). Zoe góng Rika miestal op goonsdag en vriedag de hoezer en kaffee’s langs, um mèt die daog vès te kinne verkoupe aon de lui. D’n oorlog waor veurbij en laankzaam herstelde de economie ziech weer, ouch in Mestreech. In de jaore vieftig kochte Rika en Gino ‘n Ieskraom en kraoge ‘n stand-plaots op ‘t Sle Vrouwe plein oonder de naom vaan “Milano-ijs”. ‘ Nen aontal jaore daonao opende Rika Cesarin ‘ne Frituur en Ies-salon aon de Toongersestraot nommer 7, oonder de naom vaan “Milano”. De zaak leep nao behure en veural in de weekends waor ’t behuurlek drök. Väöl lui gónge naotot zie op stap waore gewees in kaffee’s vlak in de buurt, nog eve bij Rika langs um dao nog e tuutsje friet te ete. Meh dat waor neet ummertouw  veur ederein eve gemekelek...
Manslui die ne baard of snor hadde woorte dèks slech of neet geholpe door Rika. Zie voond dat mer oonverzörgd en vies. Zie zag daan tege dee persoen, tot heer ziech n’s good mós sjere of soignere ! Tege 'ne maan mèt 'ne knievel zag ze altied : 'jij lelijke man'! Meh tege 'ne maan zoonder knievel zag ze: 'mooie man'.  Rika had ouch ‘ne groete hobby en dat waor ‘t  Keuninklek hoes. Es iemes vaan ’t Keuninklek Hoes Mestreech bezeukde, daan stoont Rika ummertouw veuraon um häör of häöm te komplementere en ‘ne hand te geve. Bove de frietebak in häöre frituur, hóng ’t vol mèt foto’s vaan, Juliana, Bernhard, Beatrix en Claus en Willem Alexander. In 1994 woort zie beloend mèt ‘ne keuninkleke oondersjeiding. Dee oondersjeiding hong ouch aon de moer zoetot ederein ze good kós zien. ’t Sjoenste wat Rika kós euverkaome waor, wie  Paus  Johannes Paulus II, op 14 Mei 1985, nao Mestreech kaom. Heer zouw um nege oor in Mestreech zien, meh Rika voont ’t nudig um den ‘aovend dao veur al bij de kerk te goon stoon. Same mèt häör dochter Maria, stoond zie achter e strankètsel de ganse nacht te wachte. Den daag daonao woorte zie veur ’t lange wachte beloend. Wie ze de Paus zaog, schrieuwde ze zoe hel, tot de Paus häör wel neet kós euverzien. Zie kraog de zegen en ‘ne hand vaan Paus Johannes Paulus II. Dat kaom s’aovends op de T.V. en zie had dao ouch  ‘ne foto in häör frietuur vaan op laote haange. Rika Cesarin heet ouch in ‘ne film mèt gespäöld naomelek in de film vaan Commissaris Fanfaron en de Poesjenellenmoord.’t Waor ‘ne film vaan Math van Even oet 1981. Later is dee film ouch op ‘ne D.V.D. gezat. ’t Waor ‘ne film,  gefilmd in Mestreechter kaffee’s en aander horeca’s en in de Poesjenellekelder vaan ’t Poppetejater vaan Pieke Dassen. Väöl bekinde Mestreechtenere späölde dao in mèt wie Frank Smits,’nen aontal bekinde stamgaste vaan Kaffee den Tribunal oonder aandere de Roeje Pierre en Rika Cesarin netuurlek. Rika Cesarin-Nadal is in 2004 gestorreve.
Stokstraot 1930.
Ijssalon-Frituur Milano.
 Milano-Ijs.
  1914 - 2004