Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
    Claude van Lannoy
Claude de Lannoy, graaf van La Motterie, gebore in 1578 in Lanoy, en is gestorreve op 22 Jannewarie 1643. Heer waor 'ne belaankrieke Edelmaan, Milletaer en Diplomaat in de Tachtigjarige Oorlog. Claude de Lannoy waor oonder aandere “Maestro Del Campo General” in 't Spaonse leger, en lid vaan de Kriegsraod. Heer waor Gouverneur vaan Mestreech vaan 1616 tot 1632. Nao 1632 woort heer Gouverneur vaan Luxemburg, en Namen. Heer waor Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Claude de Lannoy waor 'ne zoon vaan Jaques de Lannoy, gebore in 1535, en is gestorreve in 1587, en Susanne de Noyelles, gebore in 1550, en is gestorreve in 1590. Op 22 November 1611 trouwde Claude mèt Marie Fransoise le Vasseur de Guernonval, gebore in 1590, en is gestorreve in 1615. Oet de ech woort 'ne zoon gebore, Philippe de Lanoy (1612-1658), Graaf van La Lotterie, dee ouch de aander titels vaan ziene pa erfde. Nao de doed vaan Marie Fransoise in 1615, trouwde  Claude de Lannoy, op 23 November 1617 mèt Claudine d'Eltz, Barones van Clervaux, gebore in 1577, en is gestorreve op 29 September 1640. Oet dit howwelek woort Philippe de Lanoy gebore. Oet de ech vaan Claude en Marie Fransoise woorte twie kinder gebore; 1. Madeleine Therese de Lannoy , gebore in 1619, en gestorreve ? 2. Comte Albert Eugene de Lannoy,Baron de Clervaux, gebore op 9 Miert 1622, en is gestorreve op 25 Augustus 1697. 3.Philippe de Lannoy, comte de la Motterie, gebore in 1630 ? en is gestorreve op 19 Juni 1658. In 1595 naom  Claude de Lannoy deens in 't leger vaan Filips II van Spanje, es soldaot Gentilhomme (edelman) vaan 'n infanterie-rizzjemint. In dat zelfde jaor woort heer Kaptein vaan 'n Waolse Compagnie vaan 200 maan, boemèt heer deilnaom in de jaore tösse 1595 en 1598, aon 'nen aontal veldsleeg in Fraankriek. Bij de Slag van Nieuwpoort in 1600 woort heer gevaange genome, en waor nege maond kriegsgevaange in de Noordeleke Nederlanden. Bij 't belègk vaan Oostende, dat drei jaor doorde, voch heer same mèt de Landvoogd Aartsbisjop Albrecht van Oostenrijk. Op 6 Aprèl 1602 woort heer benump tot Sergant-Majoor van 'n leger-einheid Waolse infanterijj. Tege 't eind vaan dat jaor woort heer mèt dat korps vaan 1.300 maan, nao Sluis gesjik, dat door de “Staatse” tróppe belegerd woort. In 1605 voch heer mèt 'n Vendel Lansiers, bij de innaome vaan Wachtendonk, mèt 't leger vaan Spinola. In 1606 naom heer deil aon 't belègk vaan Rijnberk. Nao de doed vaan Felipe de Torres, in Oktober 1606, naom heer de leiding op ziech vaan e deil vaan 't Leger van Vlaanderen, wat bestóng oet e groet deil Waole, en óndernaom vaanaof 1609 veldtochte tege de “Staatsen”.
Op 9 Fibberwarie 1611 woort heer benump tot lid vaan de “Krijgsraad”, en daoneve woort heer benump tot Commandant vaan de vestinge Lingen en Geldern. Heer woort milletaer Gouverneur vaan Mestreech op 14 Aprèl 1616, es opvolger vaan Antonius van Grent van Werp. Heer woort op 18 aprèl beëidig en op 21 Juni 1616 beëdig in Mestreech. In 1620 raakde Spinola gewónd bij 'n veldtoch in de Palts, en kreeg  Claude de Lannoy d'n opdrach um häöm te oondersteune. Heer waor óndertösse bevorderd tot “Maestro Del Campo General”, en trok mèt zien “Leger van Vlaandere” nao Köln. Heer bleef evels meh nen' aontal maonde in Mestreech, en kraog 'nen aontal diplomatieke missies te doen in opdrach vaan de Aarts-Bisjop. Vaan Filips IV van Spanje kraog heer op 26 Miert 1628 de titel vaan Graaf, en zien laandgood woort tot Graafschap verheve. Op 11 Mei 1628 lag heer de Graofeleke eed aof bij de Landvoogdes Isabella van Spanje. In 1632 naom heer ónder bevel vaan Don Fernandez, deil aon 'n veldtocht in Duitsland, boedoor heer neet bij 't belègk, door Frederik Hendrik, vaan Mestreech waor. Mestreech waor toen veurgood veur Spanje verlore. In 1634 woort heer benump tot tijdelek Gouverneur vaan Namen, en in 1638 Gouverneur vaan 't Hertogdom Luxemburg, en woord Ridder in de Orde vaan 't Gulden Vlies. Claude de Lannoy storf op 22 Jannewarie 1643 in Namen, en woort begraove in de kerk vaan 't Reclecten-kloester vaan Troisvierges, de geboorteplaots vaan zien twiede vrouw  Claudine d'Eltz, Barones van Clervaux.
                                                              Op 9 Juni 1632 kaom Frederik Hendrik mèt 4.000 Cavaleriste, en 17.000 maan Infanterie, boevaan Franse, Waolse, Ingelse en Schotse heur-tróppe aon bij Mestreech. 't Hoof-keteer vaan Frederik Hendrik laog op de Dousberg. Prins Hendrik van Nassau en de Frieze, oonder bevel vaan Kolonel Pinsen van der Aa, zaote op de Sint-Pietersberg. De compagnie van Brederode sloog zien kamp op veur de Boschpoort. De Graaf Van Limburg, Stirum mèt zien cavalariste laoge bij Borghare. Willem en Johan Maurits van Nassau umsingelde Wijck. Bij Borghare en Sint-Pieter had me sjeep-brögke euver de Maos gelag. Umtot de Gouverneur vaan Mestreech, Claude van Lannoy, op dat momint 'n veldtocht voorde in Duitsland, woort 't bevel woergenome door de Gouverneur vaan Limburg en Overmaas, Willem Bette van Lede. Zjus wie mèt 't belègk vaan 1579, vochte de 3.000 soldaote same mèt de Ambachte en inwoeners tege de vijand, en tijdens 't belègk ouch same mèt de Spanjaarden. Tijdens 't belègk woorte twie legers gesjik, um Mestreech te oontzètte. Op 2 Juli 1632 kraog 't Garnizoen versterking vaan 18.000 maan Spaonse infanterie, en 6.000 maan Cavalerie, ónder leiding vaan Don Gonzalo de Córdoba. Heer veel de tróppe vaan Frederik Hendrik evels neet aon, umtot heer 't gedach had tot die väöl sterker waore. De Spaonse tróppe kraoge later nog versterking vaan 12.000 maan infanterie en 4.000 maan Cavalerie, oonder leiding vaan de Graaf van Pappenheim. Heer perbeerde op 17 Augustus 1632 bij Amby de vijandelijke linie te doorbreke, wat evels neet lökde. 't Gevech doorde veer daog mèt väöl gewonde en doeje. Graaf van Pappenheim verloor väöl vaan zien bèste offecere, en woort gedwónge um ziech trök te trèkke. Toen sjikde de belegerde 'nen ónderhandeleer, um 'ne waopestilstand veur te stèlle, en d'n daag daonao woort al e waopestèlstand geteikend. Den’ euverwinning vaan de Nederlandse tróppe, waor oonder aandere ouch te daanke aon Frederik Hendrik, dee persoenelik zien tróppe aonveurde.
Gottfried Heinrich zu Pappenheim.
Kestiel van Anvaing.
Femilie Waope Claude van Lannoy.
Willem Bette van Lede is gebore in 't jaor 1600 in Duinkerke, en is gestorreve op 23 Juni 1658 in Duinkerke. Heer waor 'n Zuid-Nederlands milletaer in Spaonse deenst, tijdens de lètste jaore vaan de Tachtigjarige Oorlog. Heer waor Ridder in de Orde van het Gulden Vlies, Ridder in de Orde van Sint Jacob en Commandeur van Biezma. Heer waor plaots vervaangend Gouverneur vaan Mestreech in 't jaor 1632, wie Gouverneur Claude de Lannoy in Duitsland op veldtoch waor. Willem Bette van Lede, Baron van Péronne, Heer van Impe, Hofstade, Essegem, Ekeren-Muisbroek, Hollebeek,  Angrau, Autreppe, Croix, Gasette en Claireau, stamde oet de veurnaome Gentse femilie Bette. Willem waor 'ne zoon vaan Jan Bette van Lede en Johanna van Bergen, die op 26 Miert 1598 getrouwd waore.  Willem Bette van Lede trouwde op 24 Jannewarie 1633 mèt Anna-Maria van Hornes de Baucignies, gebore in 1600 en gestorreve in Lede op 15 Oktober 1655. Zie waor 'n dochter vaan Gerard Horne de Baucignies en Honorine van Wittem. Oet de ech vaan Willem Bette van Lede en Anna-Maria van Hornes de Baucignies, woorte vijf kinder gebore, ein dochter en veer zäöns. Willem Bette van Lede waor Hoogbaljuw,( vertegenwoordiger van het centrale gezag) van Gent, en stoond bekind es 'n groet Veldheer. Heer waor oonder aandere Luitenant-Kolonel in deens vaan de Spaonse Keuning, bevelhöbber vaan de Artillerietroepen in 't Hertogdom Luxemburg, en Opper-bevelhebber vaan de Spaonse kriegsvloot.
In 1632 tijdens 't belègk vaan Mestreech, waor heer plaots vervaangend Gouverneur vaan Mestreech, en mós heer es Commedant vaan de Vesting, dee euvergeve aon Frederik Hendrik van Oranje. Oondanks dee nederlaog vaan 't belègk vaan Mestreech, ierde keuning Filips IV van Spanje häöm op 3 Augustus 1633 mèt de titel vaan Markies, en zoe woort Lede 'ne markiezaat. E jaor later woort heer opgenome in de Spaonse Ridderorde vaan Sint-Jacob van het Zwaard. Vaan 1635 tot 1640 waor heer Gouverneur vaan 't Hertogdom Limburg en de “Landen van Overmaas”. In 1636 veroverde heer 't “Land van Valkenburg”. Vaan 1640 tot 1646 waor heer Stadhouder vaan Opper-Gelre. Later woort heer Superintendant vaan de haves vaan Vlaandere. In 1648 woort heer “Ridder van het Gulden Vlies”. In 1658 waor heer betrokke bij de verdeidiging vaan Duinkerke, dat op dat momint belegerd woort door keuning Lodewijk XIV vaan Fraankriek. Veur de “ Slag bij Duinkerke “, gaof Willem Bette 't bevel um “De Moeren” oonder water te zètte. Willem Bette van Lede had  mèr 2.500 infanteristen en 800 cavaleriste, en daomèt kós heer onmeugelek Duinkerken verdeidige. De euvermach vaan 't Frans-Engels leger mèt 28.000 maan waor evels te groet veur Willem Bette van Lede. De Spanjaarde verlore dee slag op 14 Juni 1658, en Willem Bette van Lede woort zwoer gewond. E paar daog later, op 23 Juni 1658  is Willem Bette van Lede daan ouch gestorreve. Zien liechaam woort, zier oetzunderlek bij 'ne veldslaag, nao Lede euvergebrach, en dao begraove.
Aajd Kestiel Bette, bij Lede in Oost-Vlaandere.
Femilie Waope Willem Bette van Lede.
Graaf van Papenheim bij ‘t belègk vaan Mestreech. 1632.
1578-1643. Gouverneur in Mestreech 1616-1632.
1600-1658. Gouverneur in Mestreech 1632.
Femilie Waope Claude de Lannoy.