Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Belègk  Mestreech  1830
De blokkade of belègk vaan Mestreech vaan 1830 tot 1833, waor 'n ruim drei jaoreg militaire blokkade vaan de op dat momint Nederlandse vesting-stad Mestreech en 't dörp Sint Pieter, door 't Maasleger vaan 't veurluipeg Belsj bewind. De blokkade waor e gevolg vaan de Belzje Revolutie, dee in Oktober 1830 waor begós. 't Belègk woort in de laop vaan 1832 einegzins gèt minder, en woort in November 1833 veur e groet deil geïndeg mèt 't “Verdrag van Zonhove “. In 1838 trokke de Belzje tróppe ziech trök oet 't Nederlands-Limburg, boe- mèt de blokkade vaan Mestreech feitelek waor geeïdeg. Evels offisjeel eindigde de belègk-staot pas nao 't oonderteikene door beids pertijje vaan 't “Traktaat van Londen” op 19 Aprèl 1839. Bij de opriechting vaan 't “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden”door 't “Congres van Wenen“ in 1814-1815, woort de stad Mestreech 'n Nederlandse Provincie-hoofstad. Militair Gouverneur vaan Mestreech waor al vaanaof 1815 Guillaume Anne de Constant Rebecque de Villars, dee evels in 1830 gezeen zien hoege leeftied neet mie in staot waor um bevel te veure euver zien tróppe. Werkelek bevelhöbber waor Bernardus Johannes Cornelis Dibbets, dee vaanaof 1829 Commedant vaan de Veerde Landmach-divisie waor. Gouverneur vaan Limburg waor in deen tied Maximilien Henri Ghislain de Beeckman, dee evels door Dibbets gewantrouwd woort en in 1831 ziene congé kraog. In Mestreech waor in deen tied Godart van Slijpe Börgemeister, en wel vaan 1818 tot 1835. Eind Augustus 1830 braoke in de Zuid-Nederlandse stei wie, Brussel, Luik, Verviers, Hoei, Namen en Leuven relle oet tege Keuning Willem I, en zien door Noord-Nederlands gedomineerde bestuur. Veural in 't Luikse brandde 't Revolutionaire vuur, dat aongezat woort door de sociaole oonrös bij de werklui. In Brussel waore begin September e gróp vaan 300 gewaopende Luikenere aongekaome, oonder de leiding vaan Charles Rogier, die 't stadhoes bezatte en 'n aard had vaan 'n rivvelutie. Luikeneer Erasme Louis Surlet de Chokier, woort gezeen es de leier vaan de Belzje Revolutie. Väöraon-staonde revolutionaire waore de oet Mestreech aofkomstige bestuurders Jean- Fracois Hennequin en Charles Destouvelles, die alletwie lid waore vaan 't Nationaal Congres (Volksraod), en de gebreurs Félix en Frédéric de Merode. In de mieste stei en dörpe vaan 't “Verenigde Limburg” waor neet väöl belangstèlling veur 'n Revolutie. In Mestreech waor pas eind September gèt te merreke, vaan protès tege 't “Hollands” gezag. Veurnaomelek vaan nen' aontal achter gebleve, vrijzinnige advocaote, koupluij en fabrikante, vereineg in de “Kamer van Koophandel en Fabrieken”, koze veur “Nederland ”. Zoe ouch de katholieke geisteleke. Wijer waor allein in Tongere, Sint-Truiden, Hasselt, Maaseik en Roermond spraoke vaan einegste drökde, evels neet te vergelieke mèt de georganiseerde opstand zoe wie die in Luik waor. Oondaanks 't gebrek aon steun bij de mierderheid vaan 't volk, wis 't Belzje Maasleger, bestaonde oet gedeserteerde Offecere en soldaote vaan 't Nederlandse leger, hiel Limburg te bezètte, mèt oetzundering vaan Mestreech. Ouch twie aander Vestings-Stei wie Luxemburg en Antwerpe bleve in Nederlandse han. Eind September 1830, aon 't begin vaan den’ opstand, kraog Lutenant-Ginneraol Von Heldring iervol ziene congé, es chef vaan 't Vijfde Commando, en woort dee functie euver gedrage aon Bernardus Johannes Cornelis baron Dibbets, dee 'nen aontal aander hoeg functies bekleide in 't Nederlandse leger. Heer veurde 't bevel euver 't Garnizoens-leger vaan oongeveer 6.000 maan. Dibbets gaof aon alle Zuid- Nederlandse Offecere en Soldaote de käös um bij 't Nederlandse leger te dene of um nao hoes te goon. Mestreech Vesting-stad woort begin Oktober in staot vaan belègk verklaord door Dibbets. Op  22 November 1830 sjreef Dibbets dat de twiede divisie vaan 't mobiele leger oonder leiding vaan de Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, de stad waor binnegetrokke en dat dee koms vaan die tróppe väöl indrök had gemaak. Begin 1831 woort Dibbets offisjeel benump tot Opperbevelhöbber vaan de Vestiging Mestreech. Zien ierste daod waor ‘t vervaange vaan 'n gróp soldaote oet Limburg, en vervóng die mèt soldaote vaan oet Breda. Daomèt waor de kans op 'n revolutie vaan binne-oet bekans oonmeugelek. Ouch veur de Mestreechse inwoeners had de Staot vaan Belègk groete gevolge. Neet allein de Militaire dreiging, meh ouch door 't groet aontal militaire en de krie aon geujere, en algemeine fieste zoewie de Vastelaovend woorte verboje. 't Verdrag van Zonhoven woort op 18 November 1833 door de twie parteije oonderteikend, en dat beteikende 't einde vaan de blokkade vaan Mestreech. Dibbets storf op 29 Miert 1839, drei weke veur de oonderteikening vaan 't “Traktaat van Londen”, dat 't einde beteikende vaan de opstand en de Belzje Revolutie.
Femilie waope vaan Dibbets.
Belzje soldaot. 1830.
Femilie waope vaan keuning Willem I.
Belègk Mestreech 1830.  Tranchot-kaart oet de Franse tied.
Nederlandse soldaot 1830.
Baron Surlet de Chokier. Ierste Staotshoof vaan Belsj,en woort gezeen es de leier vaan de Belzje revolutie. 1769-1839.
Jean Francois Hennequin, Börgemeister vaan Mestreech dee veurstander vaan ‘n euvergaank vaan Limburg nao Belsj waor. 1772-1846.
Félix de Merode  waor ‘n Belzje polletieker en sjrijver, lid vaan ‘t veurluipeg Belsj bewind. 1791-1857.
Charles Rogier waor ‘n Belzje polletieker en ein vaan de groond-lègkers vaan de Belzje staot. 1800-1855
Karel Bernard Hertog van Saksen- Weimar-Eisenace.waor ‘n Duitse Ginneraol in Nederlandse deens. 1792-1862
Charles Destouvelles waor ‘n Frans- Nederlands-Belzje advocaot,politicus,en magistraot.Heer waor oonder aandere lid vaan ‘t Belsj Nationaal Congres.
Belzje patriot in Brussel 1830.
De Belzje Burgerwach aon ‘t eind vaan de Belzje Revolutie.
Frédéric de Merode patriot en gesneuveld bij de Belzje opstand in 1830. (1792-1830)
Gouverneur vaan Limburg Maximilien de Beeckman de Libersart woort door  Dibbens neet vertrouwd. (1781-1834)
Guillaume Anne de Constant Rebecque de Villars, waor Milletair Gouverneur vaan Mestreech vaan 1815 tot 1832. (1750-1832)
Keunig Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld gebore in Coburg Zuid-Duitsland. Ierste Keuning vaan Belsj. (1790-1865)