Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
 Hobbe Esaias van Aylva
Hobbe Esaias baron van Aylva is gebore in Witmarsum op 11 November 1696, en gestorreve aon 'n beroerte op 15 December 1772 in Mestreech. Heer waor 'n veuraonstaond Milletaer in de Noordelijke Nederlanden. Heer waor oonder aandere Kolonel vaan de Infanterie vaan 't Staatse Leger, en Gouverneur vaan Mestreech. Zien awwers waore, Tjaart baron van Aylva Grietman van Wonseradeel, gebore in 1650 en is gestorreve in 1705, en Magaretha van Gent, gebore in 1656 en is gestorreve op 15 Jannewarie 1741. Oet de ech vaan Tjaart en Margaretha woorte zes kinder gebore; 1.Cornelis van Aylva gebore in 1684 en is gestorreve op 23 November 1745. Heer waor Heer van Waardenburg, en Neerrijmen. 2.Frouk Helena van Aylva gebore in 1685 en is gestorreve op 2 September 1723. Zie trouwde mè Frederik Hendrik van Ghendt 1668-1713. 3.Judith Maria van Aylva gebore in 1689 en is gestorreve op 22 Mei 1756. Zie trouwde mèt  Carel van Wied 1711-1757. 4.Agatha Wilhelmina van Aylva gebore op 21 Jannewarie 1691, en is gestorreve in 1763. Zie waor getrouwd mèt Hans Willem Ernsts van Aylva, zoon vaan Ernst Ernsts van Aylva en Elisabeth van Aylva. Heer is gebore in 1695, en gestorreve in 1722. 5.Hans Willem van Aylva gebore in 1694 en gestorreve in December 1733. 6.Hobbe Esaias van Aylva geboren op 11 November 1696 en is gestorreve op 15 December 1772. Hobbe Esaias baron van Aylva is noets getrouwd gewees en had gein kinder. Hobbe begós zien Milletaere loupbaon es Opperstalmeister vaan Stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau. Heer deeg dat same mèt zien baon es Drossaard (bestuursambteneer) vaan 't Graafschap Buren. Heer waor ouch vertegenwoordiger vaan de Prins, in 'n geschèl mèt de Pruisische keuning Frederik Willem I. Daonao waor Aylva 'ne tied Kolonel vaan 'n Infanterie-regimint. Ziene pa waor ouch Grietman, en dat waor vreuger 'ne veurlöper vaan ‘n noe plattelands-börgemeister, in de Provincie Friesland, en e veurluiper vaan 'n rechter, vergeliekbaar  zoe wie noe e Katonrechter is. Op 1 November 1740 woort Hobbe Esaias baron van Aylva, benump tot Commedant vaan de Vestings-stad Mestreech. Willem VIII van Hessen-Kassel waor toen Milletaer Gouverneur, meh waor evels neet dèks in Mestreech, umtot heer ouch Ginneraol waor vaan de Cavalerie in 't Staatse Leger. Aylva waor daan ouch bevelhöbber vaan 't Mestreechs Garnizoen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog.(1740-1748).
Hobbe Esaias baron van Aylva 1696-1772.
Mestreech waor in deen tied 'n belaankriek steunpunt veur de gealieerde tróppe tege Fraankriek, oonder leiding vaan de Britse Hertog van Cumberland. In 1746 waore in en roontelum Mestreech tróppe gelegerd oet Oosterijk, Beieren, Saksen, Gotha, Hannover, Hessen, Hongarije en Engeland, neve 't Staatse Garnizoen. De Franse tróppe waore al in Kanne aongekaome en hadde Kestiel Caesterd op de Sint-Pietersberg bezat. Eind 1747 begós de Slag bij Lafelt. De stad Mestreech woort in Aprèl 1748 door de Franse belegerd, en waor al bekans veroverd, wie op 3 Mei 't beriech kaom, tot in Aoke 'n Vredesakkoord waor bereik. Twie daog daonao benumde Willem IV, Aylva tot Milletaer Gouverneur vaan Mestreech. E paar daog later waor evels 'n capitulatie, en op 7 Mei naom 't Franse leger oonder aonveuring vaan Maurits van Saksen de stad in. Drei daog later vertrok 't Mestreechse Garnizoen oonder aonveuring vaan Aylva oet de stad met behaajd vaan ier. 't Garnizoens-leger moch vaan de Franse twie kanonne mèt numme !! Ulrich van Löwendal woort door de Franse, benump tot Gouverneur vaan Mestreech, 'ne functie dee heer evels mer tot Oktober vaan dat jaor zouw oetveure, wie in Aoke 't verdrag waor oonderteikend. Vaan Oktober 1748 tot 3 Fibberwarie 1749 waor Graaf De Courten nog eve plaots- vervèngend Gouverneur, um de aoftoch vaan de Franse tróppe te doen. Op 26 Miert kierde Aylva mèt zien Garnizoens-leger weer trök in Mestreech. Gouverneur Hobbe van Aylva bouwde de Vestingstad weijer oet, verbeterde de hoesvesting vaan de Soldaote, leet 'n aontal Kroet-torens bouwe, en riechde de aw Minderbroederskèrk in tot milletaer magazijn.
Hertog van Cumberland 1721-1765.
Ouch leet Hobbe Esaias baron van Aylva 'n fieszaol bouwe in 't Gouvernemints-pelies aon de Boullonstraot. Um de zaol te decorere, vroog heer aon de bekinde portret sjèlder Johann Valentin Tischbein, nege portrette te sjèldere vaan aw Gouverneurs. Heer betaolde veur 'n portret 25 dukaten. De levens-groete sjèlderije vaan de Gouverneurs, kaomde tösse de raome vaan de nuie zaol te haange. In 1760 waor heer d'n opriechter vaan de Milletaere Groote Sociëteit oppe Vriethof. 't Waor ein vaan de ierste Sociëteite vaan Nederland. Hobbe Esaias baron van Aylva, bleef Gouverneur vaan Mestreech tot aon zien doed in 1772. Hobbe Esaias baron van Aylva waor neet getrouwd en leet gein kinder nao. Heer woort in 1772 opgevolg es Gouverneur vaan Mestreech, door Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
Groete Sociëteit.
 't Gouvernemints-Pelies. Teikenig Philippus van Gulpen.
Vestigings Werke 1751.
Dragonderwach 1770.
Johann Valentin Tischbein, 1750-1812.
Polvertore Wiek.
Femilie Waope van Aylva.
Femilie waope Hobbe Esaias baron van Aylva.
1696-1772. Gouverneur Mestreech 1749-1772.
Lutenant Generaol Graaf Mauride Courten. Gouverneur vaanaof November 1748.