Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
D’n Ingel
Mestreech heet iewe laank 'e stadswape mèt dao in 'ne zèlvere viefpuntige staar . Dee zèlvere staar woort iers gedrage door 'ne Maria, meh later woort dat vervaange door 'nen Ingel. Op 20 Fibberwarie 1816 woort bei besluut door de Hoege Raod, en keuninklek vaan adel, aon de gemeinte vaan Mestreech 't volgende wape verliend. ' Ne roed sjèld mèt 'ne viefpuntige staar vaan zèlver dr 'op.'t Sjèld weurt vaan achtere vasgehaowe door 'nen Ingel en gedèk mèt 'ne kroen vaan goud.'Nen Ingel heet väöldertlei beteikenisse zoe wie 'ne boodsjapper of 'ne bode , meh heer heet ouch zier zeker de beteikenis vaan 'ne steun en tow verlaot. Deen Ingel vaan steun en tow verlaot heet Math Hardy vaanaof 1967 doen inspirere um ziech mèt de Vastelaovend te doen verkleije es 'nen Ingel. Al gaw woort door 't volk vaan Mestreech gezag " Dao keump 'den Ingel vaan Mestreech ". Mèt de Vastelaovend vaan 1966 waor heer verkleijd es Bissjop meh woort door de Tempeleers oet de cortège gehaold umtot zoegèt wie 'ne verkleide Bissjop in deen tied neet gepas waor.Op de Aw Brök zaog heer 'nen Ingel op de moer stoon en bedach tot dat zien pèkske veur de koumende Vastelaovend vaan 1967 zouw goon weure. D'n Ingel vaan Mestreech waor gebore !
Math Hardy " D'n Ingel " is 'ne maan dee zoe wie me zeet , 't hart op de gooi plaots heet en al gaw woort d 'n Ingel ouch boete de Vastelaovends daog gevraog um te versjeine bei aander eveneminte. Heer heet daan ouch de Sjariteit hoeg in 't veendel stoon. Mèt de Vastelaovend löp en leep heer dèks mèt De Zaate Herremenie1959 mèt veurop. Drèjjend en dansend leep of löp heer in de cortège door de Groete Staat tot heer weer 'ns neer of oonderoet gong.Dat gebäörde zoe dèks tot Marjo, zien vrouw, dao 'n leedsje op heet gemaak.D 'n Ingel woort 'nen echte Vastelaovends sjlager en al gaw zoong of späölde ederein 't leedsje in Mestreech .In 't jaor 1982 maakde heer same mèt Harry Geurts - alias " Harry Holland " 'ne langspeulplaat dee d 'n titel kraog vaan Ingelestreke. In 't jaor 1975 woort heer oetgerope tot Vastelaovendsvierder vaan 't jaor. 't Oetdrage vaan den ' echte Vastelaovendsgeis waor veur de kanselarijraod aonleiing gewees um heer dao door oet te verkeze. Kaffee d 'Ingel gelege oppe merret waor 'nen echte volkskaffee veur ederein en es de Zaate Herremenie binne 'e stökske vastelaovendsmeziek späölde waors altied 't ierste rundsje vaan Math d 'n Ingel. In 2007 is heer gestop mèt ziene kaffee um te genete vaan zien zwoer verdeende cent. 'Ne kaffee mèt väöl verhaole en annecdotes woort geslote, meh d 'n Ingel is gebleve !!!
D’n Ingel Refrein: Zuug häöm 'ns danse,Zuug häöm 'ns sjanse,Dat is d'n Ingel Vaan Mestreech. Huur häöm 'ns zinge,Zuug häöm ins springe,Dat is d'n Ingel vaan Mestreech. Kiek, dao geit heer weer 'ns oonderoet.Höllep, dao geit heer op zien snoets. Daan steit heet op, dao geit heer weer,Bezörg de luikes väöl plezeer. Koeplèt: Al èllef jaore löp heer roond,Mèt z’n vleugele op z’n koont. Euveral keump ste häöm tege,Daan dingk ste heer zuut ze vlege. Meh nao dreij daog is heer boont en blow,Daan geit heer jengkend naor zien vrow.
Math Hardy
'Ne ganse femilie biejein op 't fies vaan de Boere Broelof  bei Abrahams look. 1972
1972
2001
L.P. D’n Ingel 1982