Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
De Drei Sjoenste
Jaques Pirson sjreef in 1928 'ne kemikke Operette  " De Drei Sjoenste" . ‘t Is waor ne “ Realistische “ operette in drei akten. Jaques Pirson waor vaan beroop posmaan  meh had es hobby 't sjrieve vaan operette's , gediechte en aander verhaole. De kemikke Operette vaan de Drei Sjoenste woort veur 't iers gespäöld door 't toneelgezelsjap vaan Fonds Olterdissen. Zien broor Guus .dee had same mèt Jean Pécasse de regie en 't Symphonie Orkes stóng ouch oonder leiing vaan Guus Olterdissen. De drei Sjoenste waor wie me toen zag 'ne Realistische Operette en gesjreve door Jaques Pirson. Dee had in deen tied  väöl suksès.'t Stök waor weke laank  achterein oetverkoch in de Bonbonniëre. In deen tied betaolde me veur op de Baignoirs (balkon) fl.1.93 ,de Stalles fl 1.63, Parterre fl 1.32 en Galerie fl 0.97.De hoofpersoene waore Flup de Kooistart, Pie de Bökkem en Ensinck de Kletskop. De Drei Sjoenste waore in deen tied 'n begrip of wie me zeet "Volleks" tiepe in en vaan Mestreech.
‘t Verhaol geit tot me in de jaore '20 aon 't kanaal waor aon 't wèrke en woort gevolg en bekeke door de Mestreechtenere. Zoe ouch op 'ne werme zomerdaag door uzze drei Stads tiepe Flup de Koojstart , Pie de Bökkem, en Ensinck de Kletskop. Zie zaote dao op e bènkske langs 't water vlaakbij de Aw Maosbrök. Dat waor in deen tied de hoeskamer vaan de Drei Sjoenste. Op ins veel Pie de Bökkem in 't water en de lui langs de kant  versjrókde ziech , meh Pie zwom rösteg nao de euver kant, kledderde  oet 't water en hong zien humme te druge aon 't stranketsel vaan 't kenaal . Heer waor weer n’s lekker aofgekeuld en góng eve later weer bij zien vrun zitte. Meh ‘t waor ‘nen allegasie veur de lui die dat gezeen hadde en dachte tot heer dr ‘ in gevalle waor, en verdroonk !! De drei sjoenste hadde daan ummertouw de groeste lol !! Väöl is neet bekind euver de drei sjoenste,  volleks tiepe vaan Mestreech,  meh Flup de Koojstart waor 'ne viedreiver bij 't slach-hoes. Heer waor bekind , tot es 'n kooj neet nao binne wèlde  goon,  daan drejjde heer hèl aon de start vaan 't bies. Vendao ziene bijnaom vaan Flup de Koojstart.  't Slach hoes laog in de negentiende iew neve 't  Paoter Vink teurensje aon de Jeker, en waor 't openbaar slach hoes vaan Mestreech.'t Water achter 't Bastion de   "Vief Köp " woort neet veur niks de Bloodbaank genump, umtot me 't slach aofval zoe de Jeker ingoeide. Vaan Ensinck de Kletskop is wieneger bekind . Allein tot heer vreug kaal waor en de "Kletskop" es bijnaom kraog. Pie de Bökkem dee zwom gere in 't kanaal ouch um de lui te laote vesjrikke en had de bijnaom vaan d’n Hiering. Heer góng mèt ziene vèskaar langs de hoezer en kaffee's um hiering en aander vès soorte te verkoupen .
Fonds Olterdissen
Beeldsje De Drei Sjoenste.
Jaques Pirson. 1899-?
De drei sjoenste.     1930 Links Flup de Koojstart, midde Pie de Bökkum en rechts Ensink de Kletskop.
Annaos vaan  De Drei Sjoenste 1928.