Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Piele Hameleers
Mèt Petit Paris waor heer Commissaire Le Pilain , de pelisie commesaris. Zien woening gelege aon de Platielstraot waors  mèt die daog umgetaoverd tot gevaangenis boe heer same mèt hölpagent Dolf Murrer en aander adjudante, criminele en aander rebzjie of henaaje in kós opslete.  De Commissaire en zien adjudante waore è bitsje corrup en lete ziech dèks umkaope veur è gleeske  wien of  e  pèlske.  Commissaire Le Pilain waor ouch bezunder geleef bei de  meitskes of jong vrouwlui. Heer waor 'nen echte charmeur. Ouch  knoevelde heer 'ns gere de vrouwlui en zie kraoge daan altied lekker knèpkes of toffees vaan häöm.  Dèks woorte clochards zoe wie de Aw en de Awwe (Haaken & van Loo) achter de traanjels vaan de gevaangenis opgeslote.Meh umtot de commesaris ouch 'e bitsje corrup waor doorde zoe'n opsleting neet lang en es Madame Germaine (Anni van Loo ) 'e  leedsje zong, kóste  zie 't gevang verlaote. Madame Germaine ,alias Annie van Loo, zong mèt volle euvergave bekinde Franse chansons die zie zellevers had gesjreve . Zie had speciaal  veur Petit Paris 'e sjoen leedsje gemaak naomelek ;" La Ville de Paris " Mèt de Vastelaovend waor Guillaume Hameleers ouch altied verkleijd es commissaris Le Pilain en mèt ziene piesel perbeerde heer  daan orde te hawwe  mèt die drei  Vastelaovendsdaog. In 1958 woort heer door de Tempeleers oetgerope tot Vastelaovendsvierder vaan 't jaor.  'Nen oondersjeiding dee bezeunder good bei häöm pasde. Heer  leefde veur 't theater, zoewel op straot meh ouch in 't theater zoe wie bei Trijn de Begijn " 'ne kemikke opera vaan Fons Olterdissen " .Heer späölde  ouch same mèt 't zaankkoer vaan de Maasvogels en de Avantikapel, in 1966 in 't stök es commissaris. Guillaume  Hameleers is gestorve op 24-06-1967 te Mestreech. Op initiatief vaan Huub Noten heet me e zuil geplaots op ‘t graaf  met dao op ‘ne buuste vaan Giel Hameleers.
De Stad vaan de  Piele Hameleers.    De stad vaan de Piele Hameleers, Hameleers, Hameleers,  de stad vaan de Piele Hameleers, dat is eus aajd Mestreech.  Heer waor get klein en ouch get gries en 'r leep es pliesie vaan Paries.  De stad vaan Tina en lang Lies, e bitsje vies, e bitsje tries.  De stad vaan Tina en lang Lies, dat is 't aajd Mestreech.  Dao langs de Knaar, de Maosboelevaar, dao kóste mèt veur 'n sigrèt.  Dao langs de Knaar, de Maosboelevaar, dao kóste mèt veur 'n sigrèt.  Teks & meziek : Rene Innemee, Pierre Beckers & Heinz Reumers  1999
" La Ville de Paris "  ------  La ville de Paris,  is de stad vaan 't leech.  Meh Petit Paris,  is 't hart vaan Mestreech.  Zegk mer bonjour,  dat klink al gèt Frans.  Nous deux pour toujours  mesjiens höbste sjans
Wilhelmus Lambertus Wijnandus (Guillaume)  Hameleers 1887-1967
Wilhelmus Lambertus Wijnandus (Guillaume)  Hameleers zaog 't levensleeg op 28-03-1887 in Mestreech en is euverlije op 24-06-1967 in Mestreech. Heer  waor getrouwd mèt Maria Margaretha Maessen,Margriet es roopnaom, die in ‘t jaor 1948 is euverlije. Zie kraoge gein kinder. Same hadde zie eine hobby en dat waor 't tejater. Maria späölde bij den' Operettevereiniging " De Lauwerkrans " . Magriet en Guillaume späölde same in " Trijn de Begijn " .Tot Magriet mèt deeg in Trijn de Begijn voont Guus en Fonds Olterdissen neert zoe geslaag umtot heer vaan meining waor tot ouch de vrouwe rolle door manne gespäöld mooste weure. Dee strijd doorde vaan 1907 tot 1912 boe me ‘t oonfatsoenlek voot tot vrouwe op de buhn stónge.  Meh wie Margriet Maesen de rol vaan Trijn späölde in de jaore 20’beklaoge Guus Olterdisse ziech en zag tot de lol d’r vaan aof waor. Meh me heel ‘t neet mie tege, tot vrouwe mèt späölde in ‘t tejater. In Trijn de Begijn späölde Guillaume de rol vaan commesaris. Meh zien groetste rol waor es commisaire Le Pilain mèt 't straot fies vaan Petit Paris. 't Is hei sjus Peries, daan laot 't ouch Peries zien!  Dat waor de gedachte vaan 'e paar oonderneumers   roontelum de straote vaan 't Amorsplein. Zie wouwe  eeder jaor 'e gruuts fies  hawwe en organisere. Petit Paris woort daan ouch  metein gruuts aongepak. 't Amorsplein woort 't centrum en woort metein umgeduip tot " La Place Damour ".    D'r kaom 'e  Moulin Rouge tege 'ne gevel te stoon en 'ne groete Eifeltore. Artieste maakde in de straote de sjoenste karikatoere en sjèlderije. Aon 't Vriethof en bei de Wolfstraot had me touwgangs-poorte gemaak zjus wie de Ark de Triomphe. 'Ne gaanse week laank waore 'dr optreijes vaan bekinde artieste mèt franse leedsjes of muzette meziek op 'ne trekzak. Um zoe'n gruuts fies in gooi baone te leije had me 'nen otoriteire pelisie nudig en dat waor de oongekroende keuning vaan 't Quartier Latin " Guillaume de Piele Hameleers "  Zien guutsig figuurke mèt é sikske en verkleid wie 'ne Franse peliesie commisaar, had 'ne winkel vaan rubber stempels , naombördsjes en aander kiksjozerije  in de Platielstraot nommer 6. De kómmers vaan Giel leep good, umtot bekaans op eder hoesdeur  in Mestreech e naombörtsje gemaak door häöm hóng. Ouch op kentoere, magazijne ,receptie of aander ruimtes, hóng naombördsje die gemaak waore door Giel. Oonder de toenbaank verkoch heer preservatiefkes of beter gezag kepötsjes wat in deen tied verbooje waor. Heer had ‘ne behuurleke klantekrink ,umtot die vreuger nog neet euveral te kaop eaore. De bestellinge woorte zellefs aon hoes of kentoer bezörg door oonder aandere zien neefke Mathie. Heer brach de bestèllinge in bruin tuutsje nao de klante zoonder te wete wat dr’in zaot. Noonk Giel vertelde häöm wel,tot heer die tuutsjes persoenelek aon de geadresseerde móos aofgeve. Jaore later kaom Mathie dr’achter wat in die tuutsjes zaot, en heer es ‘ne soort postiljon damoer had roond gefiets.  
Petit Paris 1959-1970
Commesaire Le Pilain 1963
1967