Thomas Regout

         

Trk


T
homas Dominicus Regout woort gebore op 17 Miert 1805 in Mestreech en is euverlije op 4 Juli 1862. Heer woort begraove op d'n openbare begraofplaots aon de Tngerseweeg. Zien awwers  waore  Petrus Leonardus Dominicus Regout en  Maria Nijsten en zie kraoge same vijf kinder. Petrus Laurentius Regout,(1801-1878) ,Johannes Thomas Regout (1803-1871) en de hoofpersoen in dees besjreiving Thomas Dominicus Regout .De bekinste vaan die vijf waor Petrus Laurentius Regout  en waor de opriechter vaan de latere Sphinx febrikke. De twie aander kinder zien  op vreuge leeftied euverlije,
 wat vreuger in deen tied nog vl  veurkoum. 

 Thomas Regout trouwde mt Janette Ghijzen en same kraoge zie 7 kinder,naomelek Theophille (1835-1890), Oscar (1849-1893), en de  dochters Marie Leonie (1838-1890), Antoinette (1839-1893), Ernestine (1847-1930), Caroline (1843-1918) en Victorine (1844-1908).In 1834 woort Thomas Regout mede eigeneer vaan de spieker febrik  vaan Petrus Regout en J.G.Lambrix in Mestreech. Tot me dat febrik in 't jaor 1834 heet opgeriech   is opmerkelek umtot de Belzje in die jaore in opstand waore gekome en Mestreech waor aofgeslote vaan de boetewereld. Meh de industrie waor behuurlek aon 't greuje en me had vl spiekers nudig um die nui febrikke te bouwe. Normaal kochte de Hollenders de spiekers in Waloni meh door d'n oorlog gng dat neet mie en dat waor weer gunstig veur Thomas Regout. In 1843 dege de mede vennote aofstand vaan 't febrik en woort Thomas allein eigeneer vaan 't spiekerfebrik.


Thomas Regout

Ouch veur de N.H.M.  de Nederlandese Handels maatschappij had heer vl spiekers nudig  veur de sjepe die nao de Oost vore . De N.H.M. handelde in koloniale waor en waor opgeriech naotot de V.O.C falliet waor gegaange. Um Nederlands Indi weer winsgevend te make had de Nederlandse eiverheid 't cultuurstlsel ingeveurd in 't jaor 1830.

'n Aondeil vaan 248.000 glde vaan de Maastrichtsche Spijker & Draadnagel fabriek Thomas Regout

't Cultuurstelsel heel in tot de Javaanse bewoeners woorte verpliech um einvijfde vaan hunland te verbouwe mt gewasse die de

't Femilie waope vaan
de Femilie Regout

Hollenders verpliech gestld hadde. Zoewie koffie ,tabak, skker en indigo.  Die geujere mooste daan es pach aon de Hollenders weure aofgestoon. Zoe kaom Nederland gratis aon die geujere en woorte door de N.H.M. nao Nederland verveurd en mt vl wins verkoch. Me had daan ouch vl sjepe nudig veur dee commerce en veur 't bouwe vaan die sjepe had me netuurlek ouch vl spiekers nudig. Naotot in 1843 de mede vennote waore oetgestap gng Thomas Regout allein weijer en mt sukses umtot 't febrik noe nog altied besteit oonder de naom vaan  Thomas Regout International BV.