Home Historie Artieste Bestuurders Febrikke Gouverneurs Kemedie Meziek Vollekstiepe De Werreke
Keuninkleke Hermenie
De Keunikleke Hermenie  1975.
De Keunikleke Hermenie 1873
Fanfare Orphée  1888.
Meziek heet me altied väöl gemaak in Mestreech ölgermeziek,zaank in kèrke, en meziek vaan roond-trekkende muzikante. Ouch meziek vaan zèngers,beiaarde vaan kèrke en stad-hoes, en opera-meziek in de tejater. Beroops-muzikante had me oonder mie bij ’t Garnizoens-leger. In de Franse tied hadde die muzikante vaan Mestreech ’t meujelek umtot oonder aandere de milletaere meziek, kerk ölgers en kerk-zaank door de Franse verboje waor. Nao de Franse tied kaom de meziek weer laanksem trök in eus stad Mestreech. Leefhöbbers vaan blaos-meziek riechde in ’t jaor 1825 ‘ne Philharmonisch Genootsjap op, naomelek de Sociëté ‘d Harmonie. ’t Waor de veurläöper vaan de Keuninkleke Hermenie. Vief jaor later in 1830 mèt de Belzje opstand, kaom e tijdelek einde vaan dee Hermenie umtot toen e verbod waor op vereiniginge. Dat verbooj doorde tot ’t jaor 1839. De zake woorte in dat jaor weer opgepak , ouch umtot Mestreech bezeuk kraog vaan Keuning Willem II en tot me voond dat me de keuning neet zoonder ‘ne hermenie kós oontvaange.  Op 6 Fibberwarie 1853 opende de Hermenie ‘nen ierste konzèr-zaol gelege aon de Kleine Grach. Later woort dee zaol beter  bekind es cinema de” Mabi”. In dat gebouw maakde me ‘nen aontal zaole, boe in ouch ‘ne meziek-sjaol kaom. Venaof 1853 had de hermenie ouch ‘ne geminde zaank-aofdeiling de Section de Chant en die hadde mie es 100 leie. Oonder begeleiding vaan de Hermenie hadde zie oetveuringe vaan Rossini, Mozart, en Haydn. In ’t jaor 1856 kraog de vereiniging ’t predikaot vaan Keunikleke Hermenie. ‘Nen aontal jaore daonao góng ’t weer berg aof mèt de vereiniging door gevreigel, aofsplitsing en ‘ne faillisemint volgde. De Hermenie maakde in 1873 e nuie start door ‘ne Fanfare op te riechte, oonder de naom vaan   “ Fanfare Orphée “. Drei en twintig jaor later in 1896 woort de Fanfare weer ‘ne Hermenie .Twie jaor later naom me weer de naom aon vaan Keunikleke Hermenie en presenteerde ziech es ‘ne Neutrale, Nationaal gezinde en Liberale vereiniging. 
Roontelum de jaore vaan 1930 verkierde de Hermenie in geldnoed en me perbeerde toen um de Hermenie te laote fusere mèt de Fanfarte Sint Joezep.    Meh op ’t lètste momint góng dee fusie neet door. De twiede wereld-oorlog waor oetgebroke en de bezètter Duitsland droog de verieniging op, um lid te weure vaan de “ Kultuurkammer ”.   De Kultuurkammer waor ‘ne door de Duitse bezètter ingestèld instituut, boe ederein dee ’t vak vaan artiest, sjrijver, of muzikant wouw oet-oefene deende ziech dao bij aon te melle. De Kultuurkammer mós ten deenste stoon vaan de Nationaol-Socialistische ideologie , dee verboonde waor mèt ’t land en volk, hostorisch besef,en ne positief-Gemaonse hajding. Meh ’t bestuur vaan de Hermenie had geine zin um lid te weure vaan dee Nationaol-Socialistische instituut. Dat leide tot probleme mèt de Duitse bezètters.Me waor genoedzaak um de vereiniging op te huffe en perbeerde de instreminte aon de leie mèt te geve mèt d’n opdrach die  nao den oorlog weer trök in te lievere. Meh dat waor te doorziechtig veur de Kultuurkammer. Zie gaof opdrach um alle eigendomme vaan de Hermenie in beslaag te neume, oonder bedreiging vaan Pelisie en of ‘ne concentratiekamp. Veurzitter Evers zaot al in de gevaangenis en de leie wouwe neet tot nog miejer bestuurs-leie in gevaar bringe en lieverde alle bezittinge in. Dat gebäörde in ’t jaor 1942 en ’t dook veel weer euver de Keuninkleke Hermenie. Alles woort mèt genome wie de instreminte, partiture, ’t veendel, medailles, pette enz. Nao den oorlog woort ’t veendel trök gevoonde in ’t aajd NSB Hoofkentoer in de Groete Sociëteit gelegen aon ’t Vriethof. D’n oorlog waor veurbij en me perbeerde de Hermenie weer nui leve in te bloze., en doge dat mèt subsides vaan de gemeinte., collectes, en gifte vaan Mestreechter bedrieve en börgers.
In 1948 had me weer de nudige instreminte gekoch en de Keuninkleke Hermenie kós ziech weer presentere aon Mestreechn en zien Mestreechtenere. In al die jaore had de Hermenie nog gein uniforme gedrage, meh dao kaom in 1951 verandering in. Gruuts presenteerde de Hermenie in dat jaor de nui uniforreme mèt ‘ne Gala-Konzèr aon de Mestreechter bevolking oonder leiding vaan Martin Koekelkoren.   In ’t jaor 1958 bereikde de Hermenie e nui hoegtepunt in häör bestoon door wereld- kampioen te weure bij ’t Wereld-Meziek Concours in Kerkrade. In 2000 vierde de Hermenie ‘t 200 jaorig bestoon mèt e zjubilei konzèr mèt Benny Neyman. Ziene Keuninkleke Hoegheid kroenprins Willem Alexander waor deen aovend speciaole gas. Op ’t momint geit ’t neet good mèt de Hermenieje in Mestreech en mote ‘nen aontal Hermenieje same-wèrke um e respetabele Hermenie op de bein te kinnne bringe.  Vaanaof  1 Jannewarie 2013 is de De Keuninklikke, opgericht in 1825 en katholiek vaan hoes oet, esame mèt de Ster der Toekomst (1907),oontstande oet de arbeidersbeweging begin 20e ieuw , gefuseerd.De fusie tösse de twie Hermenieje is neet gemekelek gewees.  Twie totaal versjèllende culture, twie  aandere geschiedenisse en achtergroonde wiste door die eine belaankrieke euvereinkoms, de leefde veur de muziek, ziech te vinde um same sterker wijer te goon.
Fiesgids 60 jaor bestoon 1873-1933
Veendel